Foto's Kerkjeugd Geref. vrijg. Tiel jaren 60 e v.

009groepsfoto.jpg

1  Klaar voor vertrek. Vertrekpunt Christelijke mavo Medelsestraat 5 Tiel.

001groepsfotometdsKeegstra.jpg

2

001oomDaanofteweldsNoort.jpg

3  Ds.  D. Noort.

001voornamenzieWorddocnamenbij001.jpg

4 Jongens na deze foto moet de auto uitgeladen worden hoor.

004vlnrdeFiat600vanPaKreun-brachtonzebagage-dsKeegstraenJanDuursma.jpg

5  Ik zei nog zo: Niet zo wild!!!!

002koffievantanteLiamevrouwKeegstrauiterstlinks.jpg

6  En gezellig dat we het hadden. De stemming zat er goed in. Koffie van tante Lia Keegstra.

002vlnrdsKeegstraGerdaKreunCobyKreunenGerrieVisser.jpg

7  Ongedwongen sfeer tussen predikant ds. T.J.Keegstra en de jeugd.  V. l. n. r. Keegstra, Gerda Kreun, Coby Kreun, Gerrie Visser.

002vlnrdsNoortNelKreunSiniHannemaPietVersteegtGeertHebelsenonbek.jpg

8  Wat was het nou? Snoep happen? Ds. D. Noort kijkt geamuseerd toe. V. l. n. r. Ds. Noort, Nel Kreun, Sini Hannema, Piet Versteegt, Geert Hebels, en twee onbekend.

002vlnrPhiaUlehakeLinekeBijlGreetjevWeeldenenInaKreun.jpg

9V.l.n.r. Phia Ulehake, Lineke Bijl, Greetje van Weelden en Ina Kreun.

003degroepaantafel.jpg

10 Een serieus gesprek ging deze jeugd niet uit de weg.

003dehelegroep.jpg

11  Weer de hele groep.

003dsKeegstraenCobyKreun.jpg

12 Ds. T.  J. Keegstra.  Nu  in  korte  broek.  Zondags,  op  de  kansel, in het  stemmig zwart. Het meisje is Cobie Kreun.

003vlnrJanUlehakeAlbertKranghandGreetjevWeeldenInaKreunRinusScholtusenRiek.jpg

13 Zes kleine kleutertjes op de stoeprand. Waar?? V. l . n. r. Jan Ulehake, Albert Kranghand, Geertje van Weelden, Ina Kreun, Rinus Scholtus en Riek Kranghand.

004AliBabas.jpg

14  De Ali Baba 's.

004bijbelstudieweekendopRendierhoeveteStMichielsgestel1969vlnrRiekKranghandLucy.jpg

15Bijbelstudieweekend op de Rendierhoeve St Michelsgestel. V. l, n, r, Riek Kranghand, Lucy ? Ina Kreun, Net Kreun, Piet Versteegt.

004CobyKreunKlaskeBijlenDoortjeScholtus.jpg

16  Links Cobie Kreun, Klaske Bijl en Doortje Scholtus.

004vlnrGeaHebelsGreetjevWeeldenInaKreunJanUlehakeKeesMiddelSiniHannemaP.jpg

17  V,l,n,r Gea Hebels, ?, Ina Kreun, Jan Ulehake, Kees Middel, Sini Hannema, Phia Ulehake en Riek Kranghand.  

005KeesMiddelmetzngitaar.jpg

18  Kees Middel probeert zijn gitaar uit. De anderen luisteren gespannen toe.

005vlnrdsKeegstraDoortjeScholtusHannieSchoenmakerenCobyKreun.jpg

19  Aan de drank? Zal wel limonade zijn geweest.

005verjaardfeestInaenLiavlnrLiaRiekKranghandSiniHannemaAliePloegGerdaKreun.jpg

20  Verjaardagsfeest Ina Kreun en Lia ? V, l, n, r, gehurkt Lia, Staand Riek Kranghand, Sini Hannema, Alie Ploeg, Gerda Kreun, Nel Kreun, Ina Kreun. Jongetje Daan Noort jr. ?

006hetgroetenvandevlag.jpg

21  Het groeten van de vlag

006jongensslaapzaal.jpg

22  De jongensslaapzaal. Nou slapen?

006uitwissweekendmetHilversumzingenmetJanUlehake.jpg

23  Wel samen zingen met Jan Ulehake. Uitwisselingsweekend Hilversum.

006vlnronbekJanUlehakeFritsHebelsHenkScholtusKlaskeBijlenHenk-enHuibvWe.jpg

24 

007bonteavondDeWandelclubvlnrGeaHebelsNelKreunLinekeBijlInaKreunPhiaUleha.jpg

25  Bonte avond 'De Wandelclub' V. l. n. r. Gea Hebels, Nel Kreun, meisje L. Bijl, Ina Kreun, Phia Ulehake en Gerda Kreun.

007dejeugdzondagavondnaardeBommelsepastorievlnrPietVersteegtendsNoort.jpg

26  Links Piet Versteegt rechts Ds. D. Noort.

007vanbovnaarbenPietVersteegtHuibvWeeldenenJanUlehake.jpg

27  Slapen kun je overal.

008meidenslaapzaalvlnrGeaHebelsSinyHannemaNelKreunPhiaUlehakeenLinekeBijl.jpg

28  De meisjesslaapzaal. V, l, n, r, Gea Hebels, Siny Hannema, Nel Kreun, Phia Ulehake, Lineke Bijl.

 

Toneel in de christelijke mavoschool te Tiel.

 

001toneelaulaULO1965-vlnrCobyKreunFritsHebelsElmaVogelDoortjeScholtusenJan.jpg

29 Toneelstuk in de aula van de chr. ulo in Tiel 1965. V.l.n.r. Coby Kreun, Frits Hebels, Elma Vogel, Doortje Scholtus en Jan Ulehake.

001vlnrInaKreunLinekeBijlenRinusScholtus.jpg

30V.l,n,r, Ina Kreun, Lineke Bijl en Rinus Scholtus.

002toneelstuktijdensjaarvergadvanJV1965vlnrNelKreunenGeaHebels.jpg

31Links Nel Kreun, rechts Gea Hebels.

002vlnrInaKreunenRinusScholtus.jpg

32  Links Ina Kreun, rechts Rinus Scholtus.

003toneelstuktijdensjaarvergadvanJV1965vlnrNelKreunenGeaHebels.jpg

33 Nel Kreun en rechts Gea Hebels.

003vlnrRinusScholtusInaKreunGerdaKreunPhiaUlehakeLinekeBijlenJanDuursma.jpg

34 V.l.n.r. Rinus Scholtus, Ina Kreun, Gerda Kreun, Phia Ulehake, Lineke Bijl, Jan Duursma.

005InaKreun.jpg

35  Ina Kreun.

004modeshowmetvlnrInaKreunRiekKranghandBeaKranghandAlbertKranghandRinusSchol.jpg

25 A.  Modeshow. V.l.n.r. Ina Kreun, Riek Kranghand, Bea Kranghand, Albert Kranghand, Rinus Scholtus ??

008evenzwemmenvlnrAlbertGeertsJanDuursmaGerdaKreunJanUlehakeGreetjevWeelde.jpg

36  De jeugd op zwembad Groenendaal te Tiel. V . l , n , r. Albert Geerts, Jan Duursma, Gerda Kreun, Jan Ulehake, Geertje van Weelden, Gea Hebels Ina Kreun, Albert Kranghand.

005pauzetijdensdeheenwegbijHeusden.jpg

37  De kerkjeugd van Tiel trok ook vaak op met de jeugd van de kerk te Zaltbommel.

009tijdensdeterugwegvlnrHuibvWeeldenNelKreun2xonbekJanUlehakeenAlbertKr.jpg

38  Vreemde zaak hoor. Links Nel Kreun. rechts Jan Ulehake?