Home » Glanerbrug, familie's Schipholtstraat e. o.

Dit is een pagina waar uitsluitend familie' staan die vroeger in de Schipholtstraat en nabije omgeving woonden.

 

De familie G. J. Bouwhuis.

Onderstaande foto' s komen uit het familiearchief van Antoinette Frik-Bouwhuis, kleindochter van Alex Bouwhuis.

De familie G. J. Bouwhuis woonden aan het gedeelte van de Dr. Stamstraat nabij het kruispunt de Schipholtstraat -  Keppelerdijk. 

Voorouders mevrouw Bouwhuis.                                   Voorouders dhr. Bouwhuis.

 

14mwterHogt-1.jpg

Dit is mevrouw ter Hogt, de grootmoeder van mevrouw Bouwhuis - ter Hogt.

Hieronder links de ouders van mevrouw Bouwhuis - ter Hogt. 

13mwterHogt-1.jpg
12dhrterHogt.jpg
GrootmoedervanAlex.jpg
GrootvadervanAlex.jpg

Links zijn de ouders van mevrouw Bouwhuis - ter Hogt. De heer en mevrouw ter Hogt. 

Rechts de onduidelijke foto' s mogelijk de ouders van G. J. Bouwhuis. Het zijn dus de grootouders van Alex Bouwhuis.

 

37OmaBouwhuis22jaar-2.jpg

Mevrouw Bouwhuis op jonge leeftijd.

 

8famGJBouwhuis-1.jpg
3GJBouwhuis-1.jpg

Dit is het echtpaar G. J. Bouwhuis. Rechts G. J. Bouwhuis.

AlexBouwhuis-2.jpg

De familie Bouwhuis hadden ook een paar geiten en schapen. Op de foto op de achtergrond het huis van het schoolhoofd van de toen in de volksmond genoemde Schipholtschool. Ook de Sparwinkel van Ibele Moed is nog deels zichtbaar.

AlexBouwhuis1-2.jpg
AlexBouwhuis-1.jpg

Rechts op de bovenste foto is Alex Bouwhuis. De andere twee zijn mij onbekend.

Op de rechtse foto boven staat Alex tweede van rechts. Maar wie weet wie de anderen zijn? Alex is op 20 mei 2016 op 88 jarige leeftijd in het Brabantse Nieuwendijk gemeente Werkendam overleden. De anderen, als ze nog leven, zullen ook ongeveer van die leeftijd zijn.

 

 

Alex1.jpg

De foto hierboven is genomen uit 1971.

Alex was in Glanerbrug timmerman van beroep.Hij verhuisde  naar Gorinchem om in Rotterdam de kunstacademie te volgen

In Gorinchem was hij docent op de L.T.S.

 

Alex Bouwhuis had als hobby het opzetten van vlinders kevers en andere kleine dieren. Naast het huisje met daarin een heerlijke bank. Roelof de Ruiter en ik hebben daar wel eens ingezeten. Alex vertelde dan over zijn opgezette dieren. Ook zijn we wel eens met hem mee geweest het Aamsveen in. Daar waren ook Klaas Lof, Wieger Rozeboom en Jan Wobben bij.

Bouw2-2.jpg

Het huisje waar zij woonden.

20160603_140941-1.jpg

Mevrouw Bouwhuis met twee jongedames. Op de achtergrond het Schipholtsbos.

 

Veldman-1.jpg

Vierde van links, het kleine mannetje, is G.J. Bouwhuis. De chauffeur is dhr. Veldman van het gelijknamige taxibedrijf in Glanerbrug. Ter gelegenheid waarvan deze foto is genomen is mij onbekend.

22JoBouwhuis_FinaRegeling-1.jpg
21OmaBouwhuisenterHogt.jpg

Jo Bouwhuis en Fina Regeling. Rechtsboven links mevrouw Bouwhuis. Rechts vermoedelijk haar zuster ter Hogt.

 

4FamWaldus.jpg

Dit is de familie Waldus. Zij waren familie van de fam. Bouwhuis in Glanerbrug. Mogelijk woonde deze familie in Glanerbrug. In ieder geval wel in Enschede.

 

28FamBWaldus-1.jpg
11WaldusZandstra.jpg
10dhrWaldus.jpg

Dhr. en Mevr. Waldus - Zandstra.

 

 

18famWaldus.jpg

Het echtpaar Waldus.

30mevrTerHogtWaldus.jpg
1trouwenfamterHogt.jpg

Mevrouw Waldus - ter Hogt . Dit was een zuster van mevrouw Bouwhuis. Rechts echtpaar Waldus - Ter Hogt? 

 

5FamWestendorp-1.jpg

Bruidspaar Westendorp.

 

 

26FamWestendorp-7.jpg

De fam. Westendorp. 

FamiliereunietakGJBouwhuis.jpg

 Reünie familie Bouwhuis. Deze familie reünie vond plaats op 9 april 1989.

Onderstaande gegevens kreeg ik van de kleindochter van Alex Bouwhuis,  Antoinette  Frik-Bouwhuis.

 

Achterste rij van links naar rechts:
3e dat ben ik ( vreselijke foto haha)
11e is opa Alex
14 e is Gerrit-jan Bouwhuis (Jan) (oudste zoon)

Voorste rij geknield van links naar rechts:
1e Martha Bouwhuis  (oudste dochter)
3e Jolanda Bouwhuis (jongste dochter)
4 e Alex Bouwhuis (jongste zoon opa)