Home » Jeugd Gereformeerde kerk vrijgemaakt Tiel jaren 60.

Weekendje uit met Ds. T. J. Keegstra.

 

Klaar.jpg

Klaar voor vertrek. Hier bij de ingang van de Christelijke Mavo in de Medelsestraat te Tiel.

001dehelegroep.jpg

De hele groep.

 

001groepsfotometdsKeegstra-1.jpg

Groepsfoto met Ds. Keegstra.

 

001voornamenzieWorddocnamenbij001-1.jpg

De hele groep voor het volgepakte Fiatje van meneer W. Kreun.

 

004vlnrdeFiat600vanPaKreun-brachtonzebagage-dsKeegstraenJanDuursma-1.jpg

De Fiat van meneer W. Kreun. Jonge, jonge, zat dit er allemaal op en erin?

 

002koffievantanteLiamevrouwKeegstrauiterstlinks-1.jpg

Koffie van Tante Lia. ( mevrouw Keegstra).

 

002vlnrdsKeegstraGerdaKreunCobyKreunenGerrieVisser-1.jpg

V. l. n. r. Ds. Keegstra, Gerda Kreun, Coby Kreun, Gerrie Visser.

 

002vlnrPhiaUlehakeLinekeBijlGreetjevWeeldenenInaKreun-1.jpg

V.l.n.r. Phia Ulehake, Lineke Bijl, Greetje van Weelden, Ina Kreun.

 

003dehelegroep-1.jpg

De hele groep.

 

003dsKeegstraenCobyKreun-1.jpg

Ds. Keegstra en Coby Kreun.

 

004AliBabas-1.jpg

De Ali Baba' s. 

 

004CobyKreunKlaskeBijlenDoortjeScholtus-1.jpg

V.l.n. r. Coby Kreun, Klaske Bijl, Doortje Scholtus.

 

005KeesMiddelmetzngitaar-1.jpg

Kees Middel , achter de tafel, met zijn gitaar.

 

005vlnrdsKeegstraDoortjeScholtusHannieSchoenmakerenCobyKreun-1.jpg

V.l.n.r. ds. Keegstra, Doortje Scholtus, Hannie Schoenmaker, Coby Kreun.

 

Weekendje uit met Ds. D. Noort.

001oomDaanofteweldsNoort-1.jpg

Oom Daan oftewel Ds. Noort.

 

002vlnrdsNoortNelKreunSiniHannemaPietVersteegtGeertHebelsenonbek-1.jpg

V.l.n.r. Ds. Noort, Nel Kreun, Sini Hannema,Piet Versteegt. Geert Hebels en onbekend. 

 

003degroepaantafel-1.jpg

De groep aan tafel.

 

004bijbelstudieweekendopRendierhoeveteStMichielsgestel1969vlnrRiekKranghandLucy-1.jpg

Bijbelstudieop de Rendierhoeve te St Michelsgestel. V. l. n.r Riek Kranghand,Lucie, Ina Kreun, Phia Ulehake, Nel Kreun en Piet Versteegt.

 

007dejeugdzondagavondnaardeBommelsepastorievlnrPietVersteegtendsNoort-1.jpg

Links Piet Versteegt, Ds. Noort.

 

005verjaardfeestInaenLiavlnrLiaRiekKranghandSiniHannemaAliePloegGerdaKreun-1.jpg

Bonte avond genaamd 'De Wandelclub, V. l.n.r. Riek Kranghand, Sini Hannema, Lineke Bijl ?, Nel Kreun, Lineke Bijl, Ina Kreun, Phia Ulehake, Op de tafel Gerda Kreun, Daan Noort junior? Ina Kreun. 

 

006hetgroetenvandevlag-1.jpg

Het groeten van de vlag.

 

006jongensslaapzaal-1.jpg

Jongenszaal.

006uitwissweekendmetHilversumzingenmetJanUlehake-1.jpg

Zingen met Jan Ulehake. 

 

006vlnronbekJanUlehakeFritsHebelsHenkScholtusKlaskeBijlenHenk-enHuibvWe-1.jpg

V.l.n.r. onbekend, Jan Ulehake, Frits Hebels, Henk Scholtus, Klaske Bijl en Henk en Huib van Weelden.

 

007vanbovnaarbenPietVersteegtHuibvWeeldenenJanUlehake-1.jpg

V. l. n. r. Jan Ulehake, Huib van Weelden, Piet Versteegt.

 

008meidenslaapzaalvlnrGeaHebelsSinyHannemaNelKreunPhiaUlehakeenLinekeBijl-1.jpg

De meidenslaapzaal. v. l. n. r. Gea Hebels, Sini Hannema, Nel Kreun, Phia Ulehake, en Lineke Bijl.

 

009tijdensdeterugwegvlnrHuibvWeeldenNelKreun2xonbekJanUlehakeenAlbertKr-1.jpg

Op de terugweg. Huib van Weelden, Nel Kreun, 2 x onbekend, Jan Ulehake. 

 

Algemeen. 

003vlnrJanUlehakeAlbertKranghandGreetjevWeeldenInaKreunRinusScholtusenRiek-1.jpg

Op de stoep in de Medelsestraat. v. l.n.r. Jan Ulehake, Albert Kranghand,Greetje van Weelden, Ina Kreun,Rinus Scholtus, Riek Kranghand.

 

005pauzetijdensdeheenwegbijHeusden-1.jpg

Pauze op de heenweg bij Heusden.

 

006PaKreundrukivmInasverjaardag.jpg

Pa Kreun druk i.v.m Ina's verjaardag.

 

008evenzwemmenvlnrAlbertGeertsJanDuursmaGerdaKreunJanUlehakeGreetjevWeelde-1.jpg

Even zwemmen met de club. v. l. n. r. Albert Geerts, Jan Duursma, Gerda Kreun, Jan Ulehake, Greetje van Weelden, Gea Hebels?, Ina Kreun, Albert Kranghand.

 

Toneel Christelijke Mavo aan de Medelsestraat.

001toneelaulaULO1965-vlnrCobyKreunFritsHebelsElmaVogelDoortjeScholtusenJan-1.jpg

Toneelstuk, in de aula van de Christelijke Mavo te Tiel. 1965.. V. l. n. r. Cobie Kreun, Frits Hebels, Ellen Vogel, Doortje Scholtus, Jan Ulehake.

 

001vlnrInaKreunLinekeBijlenRinusScholtus-1.jpg

V,l, n, r. Ina Kreun, Lineke Bijl en Rinus Scholtus.

 

002toneelstuktijdensjaarvergadvanJV1965vlnrNelKreunenGeaHebels-1.jpg

Toneelstuk ter gelegenheid van de jaarvergadering 1965. V. l. n. r. Nel Kreun, Gea Hebels.

 

002vlnrInaKreunenRinusScholtus-1.jpg

Links Ina Kreun, rechts Rinus Scholtus.

 

003toneelstuktijdensjaarvergadvanJV1965vlnrNelKreunenGeaHebels-1.jpg

Toneelstuk jaarvergadering 1965. V. l , n, r,Nel Kreun, rechts Gea Hebels.

 

003vlnrRinusScholtusInaKreunGerdaKreunPhiaUlehakeLinekeBijlenJanDuursma-1.jpg

V. l. n. r. Rinus Scholtus, Ina Kreun, Gerda Kreun, Phia Ulehake, Lineke Bijl, Jan Duursma.

 

004modeshowmetvlnrInaKreunRiekKranghandBeaKranghandAlbertKranghandRinusSchol-1.jpg

De Modeshow. V. l. n. r. Ina Kreun, Riek Kranghand, Bea Kranghand, Albert Kranghand,Rinus Scholtus, ?, ?. 

 

005InaKreun-1.jpg

Ina Kreun.