Hennepe.jouwweb.nl
Home » Gegevens van voor het ontstaan van de aarde.

Gegevens van voor het ontstaan van de aarde.

Over Spreuken 8 vers 22, en verder.

 

De HEER heeft Mij vóór al het andere verworven, toen Hij Zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst

Mij.                                                                                                                                                                                           

Ik ben in het begin gemaakt, nog voor dat alles er was,  nog voor de aarde vorm kreeg.Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen.                                                                                                                                                                     

Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht, nog voor de heuvels er waren.                                                                                                                                                                                                   

De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,geen korrel zand was nog gemaakt.                                                                                                                                                                                                                   

 

Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel  om het water trok,                                                                                                                                                                                                                                               

de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen,toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met Zijn Woord zijn plaats gaf,de fundamenten van de aarde legde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.                                                                                                                                                                                                                                                        

Ik was verheugd in Zijn aanwezigheid,vond vreugde in Zijn gehele aarde, en was blij met alle mensen.                                                                                                                                                                                                                 

Nu dan , zonen, luister naar Mij, gelukkig is elk mens die op Mijn wegen blijft.                                                                                                                                                        

Luister naar wat Ik je leer, en word wijs, negeer Mijn lessen niet.                                                                                                                                                                      

Gelukkig is elk mens die naar Mij luistert,dag in dag uit bij mijn woning staat,die de wacht houdt bij Mijn deur.                                                                                                                                                

Want wie Mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.                                                                                       

Wie aan Mij voorbij gaat, doet zichzelf veel kwaad, wie Mij haat, bemint de dood.

                           ------------------    ----     -----------------

Met enige regelmaat ga ik de gemeente in. Nee, ik ben geen predikant. Ik ben een gepensioneerde postbode van 81 jaar. Ik heb dus geen hogere scholing gehad. Ik bezoek niet alleen de mensen van mijn leeftijd, ook bij jonge mensen kom ik over de vloer. Niet in een hoge frequentie hoor maar zo af en toe doe ik dat. Eerst praten we over het weer en zo. Bij de jonge gezinnen over het werk en of de kindertjes.

Jonge mensen. Ze hebben naar de mens gesproken nog een heel leven voor zich. Ze hebben nog alle kans om carrière te maken. Er zit meestal een leeftijdsverschil in van 40 a 50 jaar. Jonge mensen hebben vaak een heel andere mening over muziek, kunst etc. Ook over de invulling van een kerkdienst hebben ze wel eens een andere mening dan de ouderen gewend zijn. Ouderen hebben vaak een hele andere opvoeding gehad. Heel veel ellende mee gemaakt. Ik dus ook. Hoe overbrug je dat van beide kanten? Dat is in de eerste plaats door te luisteren naar elkaar. En dan blijkt regelmatig dat de afstand helemaal niet zo groot is als dat het lijkt. Sterker nog, er is veel meer dat ons bindt dan we denken. Het geloof dat God ons heeft gegeven is zo enorm samenbindend. Daarin is geen verschil tussen jong en oud. Dat is uniek in deze wereld.

Ik lees in Spreuken 8 vers 22, en verder, over de band tussen God de Vader en Zijn Zoon. Wat een bijzonder mooie verstandhouding en een intieme band wordt daar beschreven. Alles wat de Vader maakte was Hij getuige van. De wolken, de oceanen, de bergen, het zand, de flora en fauna. Jezus, was er bij in alles wat God maakte. Jezus was de lieveling van de Vader. En Jezus was altijd verheugd in de aanwezigheid van God. Wat een mooie inkijk geeft de Bijbel ons hier in die unieke verhouding. In het slot van Spreuken 8 is voluit Jezus Christus aan het Woord. Vers 35: Wie Mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de HEER. Vers 36. Wie aan Mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad. Wie Mij haat, bemint de dood.

Maar wat ook bijzonder is, is dat Jezus uit dat hemels paradijs neerdaalt naar de aarde om ons te redden. Zo lief heeft God ons. Wat een Wonder, voor Jong en Oud.

Zie ook: http://gebedsbroeders.nl/blog/jong-en-oud-in-contact

 

Egbert van de Haar, Tiel. 2010.

Maak een Gratis Website met JouwWeb