http://cultureelerfgoedenschede.nl/

http://enschedeooit.nl

 De Historische Kring Glanerbrug wil graag weten of iemand ooit wel eens heeft gehoord van de  Eekmaatdwarsweg. En waar was deze? Mail mij of schrijf een berichtje op deze site.

Grenswachten Glanerbrug 1945 - 1946 is een nieuwe pagina die nog volop in ontwikkeling is.

Het was, mogelijk al, in het begin van de oorlog dat de in Glanerbrug woonachtige Harry Saathof betrokken was bij een overleg betreffende het opstellen van een plan voor de grensbewaking bij een eventueel terugtrekken van de Duitse troepen. Dit gebeurde samen met Inspecteur Bosch, dienstgeleider Bosscher, Wim? (grenscommies), Geert Schoonman, en enige anderen. Dit plan is in 1945 met enige wijzigingen ook uitgevoerd.         

                                                                                                               

 De taken van de grenswacht was heel divers. Men droeg zorg voor het arresteren of mede arresteren en bewaken  van gevangen genomen personen in het grensgebied. Verder bewakingsdiensten op bruggen omdat daar nogal veel onbetrouwbare personen trachten te vluchten. Indien ze geld of andere waardevolle spullen bij zich hadden moest dat worden ingeleverd.

Van alle personen die er passeerden moest de indentiteit woden vastgesteld. Nederlanders die uit Duitsland naar Nederland terug repatrieerden moesten worden doorverwezen naar de Quarantaine. Ook werd er toegezien dat er niet werd gesmokkeld. Toch blijkt dat de grenswacht niet was opgewassen tegen deze taak. Extra versterking was zeer hard nodig blijkens een verslag van Lt. Kol. D. J. Galle.

De gehele grensbewaking is op 1 januari 1946 bij het korps Koninklijke Marechaussee. onder gebracht.  

 

 Grenswachtafbeeldingnr5.jpg

 

/assets/img/placeholder.jpg

 

/assets/img/placeholder.jpg

 

Bron: Bertus de Jongeburcht.

 

 

GrenswachtMP-1.jpg

Een groep grensbewakers uit Glanerbrug.

Wie kan meer vertellen over de personen die hier op staan? 

Hieronder een groep grensbewakers uir Enschede.

 De groep zat in Enschede achter de villa aan de Kortenaerstraat. Op beide foto' s staat de vader van Herman  Mulstege. Van Herman kreeg ik beide foto' s toegestuurt. Waarvoor mijn hartelijke dank. 

Wie kan meer vertellen over beide foto' s. 

GrenswachtMP.jpg

 

Mijn buurjongen uit die tijd, Joop Schuite, stuurde mij informatie over zijn vader, Geert Schuite, als grenswacht. Hij bracht mij op het idee om deze pagina op te starten. Joop is dan ook de eerste die het spits afbijt. Wie kan meer vertellen over de Glanerbrugse grenswachten uit die tijd?

 

 

Knipsel-10.JPG  GeertSchuite5-1.JPG

Glanerbrugger Geert Schuite als grenswacht.

 

Grenswachter in 1945, de haas in Ebbenbroek

 

 OtenSienschooltjeEbbenbroek.JPG

 

In het kleine Overijsselse dorpje Bruchterveld (Ebbenbroek) iets ten zuidoosten van Hardenberg en op slechts enkele honderden meters van de Duitse grens staat een bijzonder gebouwtje, het voormalige Ot en Sien schooltje uit 1904. Dit schooltje was 70 jaar geleden, direct na de oorlog in 1945 de kazerne van een peloton grenswachters, van de grensbewakings- compagnie Enschede II.  Vierentwintig uur per dag werd er wacht gelopen langs de Nederlands-Duitse grens met aan de Nederlandse kant open landbouwgebied en aan de andere kant het uitgestrekte Bentheimerwald.

 

Welke specifieke taken de mannen hadden is mij niet bekend, smokkelaars aanhouden voornamelijk denk ik want de Duitse bevolking was in chaos, uitgeput en had honger wat in toenemende mate erger werd in de tweede helft van 1945.

 

Een van de grenswachten was mijn vader. Of hij zich hiervoor had aangemeld dan wel dat hij opgeroepen werd om dit te doen weet ik niet. Een maand na de bevrijding trad hij in dienst met als standplaats het schooltje in Ebbenbroek. Alles was in die eerste maanden chaotisch. Er waren bijvoorbeeld geen goede identiteitspapieren dus werden deze beschikbaar gesteld door het Engelse bevrijdingsleger. En zo kreeg mijn vader, terwijl de oorlog voorbij was alsnog het “army” nummer 26438 en werd hij ‘enlisted’ at Grensbewaking compagnie Enschede onder ‘membership’ nr 204 ‘for the supplementary Reserve’.

 

Ik weet niet hoe lang hij hier dienst deed, in elk geval wel de zomer van 1945 en 1946. Ik was 9 jaar en mocht een keer mee op patrouille en blijven slapen. We liepen tegen de schemer met z’n beiden langs de grens, niemand te zien en het was bladstil. Plotseling bleef hij staan, hield mij tegen, en fluisterde : “stil staan, een haas ! “ En ja, zo’n 60 à 70 meter rechts van ons op een open plek tegen het Duitse bos zat een haas recht overeind. Vader nam heel langzaam zijn geweer van zijn schouder, ontgrendelde, richtte, en schoot, oorverdovend, ik hoor het nog. We keken verbaasd, de haas bleef gewoon zitten, zeker gemist, bromde vader, en schoot nog een keer. We begrepen er niets van want de haas bleef brutaal zitten. Dan maar het prikkeldraad over en kijken. Even later, zagen we midden op de open plek een kromme boomstronk met twee kogelgaten.  Vanuit de verte leek het in het schemerdonker precies op een haas.

 

Later vroeg ik me af of hij zomaar mocht schieten. Ik denk dat ze er op dat moment nog geen spelregels voor hadden. Ik heb geprobeerd op internet wat te achterhalen over die

grenswachterij, maar kan eigenlijk niks vinden over de organisatie en de doelstelling van deze compagnie. 

Joop S. april 2015

 

Joop.jpg

Joop is op 17 juni 2015 in zijn slaap overleden.

 Zie voor een in memoriam op:

 http://www.hofkerkgoor.nl/s/images/PDF_Bestanden/Kerk_Onderweg_17.12.pdf

 --------------------------------------------------

Mijn vader J. ( Hannes) van de Haar deed vlak na de oorlog dienst in het Aamsveen bij de boerderij de Bleume of Blüme. Later, of mogelijk daarvoor, was hij ook werkzaam op de vliegbasis Twente. Bij de hierboven genoemde boerderij zijn wij met een paar kinderen uit de buurt op bezoek geweest. Mijn vader heeft toen een keer op ons verzoek een schot in de lucht gelost. De lege huls die op de grond viel raapte Roelof de Ruiter, die er ook bij was, op en gaf hem aan mij.

Wat de taak van de grenswacht precies was weet ik niet.

Egbert van de Haar.