Literatuurlijst kerkgeschiedenis.

Het evangelie van Jeruzalem naar de Betuwe,

In het bijzonder naar…. Tiel e.o.

 

Geraadpleegde literatuur.

 

1.    Kleine kerkgeschiedenis:                                                       W.Meyer.

 

                                                                         

2.   Gebeurtenissen van deze tijd,                                               Alpertus van Metz

      vertaald en ingeleid door Hans van Rij.

 

3.   Leerboekje der kerk en zendingsgeschiedenis:                        J. Nomes.

 

4.   Het Chronicon Tielense: of de Tielse Wereldkroniek.

Een geschiedenis van de lage landen en de volksverhuizing tot in het midden van de vijftiende eeuw.                          

Ingeleid en vertaald door:                                                          Jan Kuys, Leontien de Leeuw,

                                                                                               Valentijn Paquai, Remi van Schaik.

 

5.   Versteend Verleden:                                                             Huub van Heiningen

                                                                                                en Jan Bouwhuis.

 

6.   Geloven tussen de rivieren:                                                    Red. S.E.M. v Doornmalen,

                                                                                                E.H. Bary, J.C. Okkema.

                                                                                                J. Roes.

 

7.   Biografisch Woordenboek van Tiel: Deel 1.                              Historische werkgroep Tiel

                                                                                                Red: Drs. T.J.M. Born

                                                                                                en R. De Jongh.

 

8.   Toen en nu:                                                                         W.G. van Hulst en R. Huizenga.

 

 

9.   In volle wapenrusting:                                                           Joh. Van Hulzen. L. Keemink.

                                                                                                Anne de Vries.                              

 

10.  Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland:                       Klaas Jansma,

                                                                                                 Meindert Schroor, e.a.

 

11.  Geschiedenis van Tiel:                                                           Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit. H.J. Kers.

 

12   Kalendarium:                                                                        Streekarchief Tiel e.o.

 

13   De Betuwe:                                                                           A. Hol.

 

14   Internet:                                                                               M.m.v. Dhr. H.W. Rijneke.

                                                                                                  John van de Haar.

15   Computerbestand Streekarchief.

 

16   Een bladzijde uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken:     Dr. G. Keizer. v .d. m. te Tiel.

 

17   Van houten kerk tot houten kerk:                                             P.G. Versteegt.

 

18   De Betuwe:                                                                           Adriaan. P. de Kleuver.

 

19   Gelre tussen de rivieren:                                                         Stichting Meander, en V.V.V.

 

20   De Betuwe:                                                                           Dr. R.F.P. De Beaufort                                                                                                                                  

                                                                                                   Drs. Herma. M. van den Berg.  

 

 

 

21   Dordtse leerregels toegelicht door:                                             Ds. J.G. Feenstra.

 

22   Geschiedenis der kerk:                                                              Dr. Otto. J. de Jong.

 

23   Mondelinge Informatie:                                                             Ds. A.P. van Dijk.

 

24   H.W.S. Een Tiels voorbeeld van dienende liefde.                           Drs. P.L.J. Wapenaar.

 

25   Weest soepel, toegevend, maar toch principieel.                           Drs. P.L.J. Wapenaar.

      De geschiedenis van 150 jaar protestants – christelijk onderwijs in Tiel.

 

26   Vrijmaking – Wederkeer: Vijftig jaar Vrijmaking in beeld                D. Deddens

                                          gebracht 1944-1994 onder redactie van:  M.te Velde.

 

27   Bewaard Bevel:                                                                         H. van Tongeren. V.d.m.

 

28   Rechte lijnen trekken:  Ds. D van Dijk geintervïeuwt door:             Peter Bergwerff                                                                                                                                                   

en Tjerk de Vries.

29   “Vrijgemaakt- waarom eigenlijk?”                                                 H.R. Munneke.

 

30   De Vrijmaking: Schets ter behandeling Geref, Jongelingsver.           Ds. G. Janssen.

 

31   Aantekeningen bij de Heidelbergse Catechismus:                           J.van Bruggen. V.d.m.

 

32   Wegwijs in gelovig Nederland:                                                     Drs. E.G. Hoekstra/ 

                                                                                                       M.H. Ipenburg.

 

33   Herdenking 40 jaar Vrijmaking Geref. Kerk Tiel:                             Redactie W. van Harten.

       Met bijdragen van Ds A.P. van Dijk en

       Dhr Jac van der Kolk uit Ermelo.

 

34   ‘De Betuwe op slot:                                                                     St. Tabula Batavorum.

 

35   Nederlandse kerkgeschiedenis in vogelvlucht.

       t.b.v. de catechisatielessen ( Geref. Kerk Vrijgemaakt te Tiel)          W. van Harten.

 

36   Kent u ze nog…. De Tielenaren.                                                    N.M.F. Lathouwers.

                                                                                                       J.P.H. van Zoelen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb