Kerkgesch. Enschede, Hermen Kamp.

                                       Hermen Kamp *1826 - †1912.

 

                                             

 

Hermen Kamp was één van de werkers van het eerste uur van de Gereformeerde kerk van Enschede. Hij trouwde in oktober met Geziena Luyerink uit Borne. In dit gezin zijn drie kinderen geboren. Hermina Christina, Albert en Hein. Die zijn allemaal in de Herv. Kerk gedoopt. Kamps ouders, waarvan de vader onderwijzer was, zijn al op vrij jonge leeftijd overleden. Hij was dus al, evenals Jan ten Brink, op vrij jonge leeftijd wees, en zodoende in een ander gezin opgegroeid. Hij was broodbakker van beroep en woonde op de Zuiderhagen. Hermen Kamp is een grote steunpilaar geweest voor de Afgescheiden kerk in Enschede. Te Brink en Kamp kenden elkaar vanuit de Ned. Herv. Kerk in Enschede. Veel moeten ze met elkaar hebben gepraat over het geloof en het verval in de kerk. Mede door deze gesprekken is Kamp ook tot inzicht gekomen om zich af te scheiden. Zijn woonhuis aan de Zuiderhagen heeft hij vaak beschikbaar gesteld voor het houden van Godsdienstoefening. Als kind van zijn tijd had hij zijn winkel op zondag gewoon open. Niet lang na zijn Afscheiding heeft hij de winkel op zondag gesloten. Zijn daad van Afscheiding en het sluiten van zijn winkel op zondag heeft hem wel wat klanten gekost. Maar verschillende zijn later wel weer terug gekomen. Zijn brood was zeker van goede kwaliteit. Toen er in het gezinnen van Hermen Kamp en Jan ten Brink weer een kind was geboren stonden ze voor een groot probleem. De kinderen moesten worden gedoopt. Omdat ze geen lid van een kerk waren hebben ze gekozen voor de kruisgemeente van de pas geïnstitueerde kerk van Borne. Dat was een voetreis van drie uur. Met de kinderen in de bokkewagen ging men op pad. Nadat de beide ouders belijdenis van hun geloof hadden gedaan zijn de beide kleintjes gedoopt. Ik denk dat dit kon omdat omdat de vrouw van Hermen Kamp in Borne geboren was. En bovendien was de broer van vrouw Kamp ook geen onbekende bij de kerk van Borne. In 1864 was deze J. Luyerink daar ouderling. Mogelijke predikant van deze plechtigheid was ds. N.J. Engelberts uit Zutphen. Dit gebeurde op 10 juli 1861. Na de stichting van de kerk van Enschede was Kamp de eerste diaken. En na de vereniging van 1869 was hij wederom diaken. In zijn huis zijn regelmatig kerkdiensten gehouden van de kleine afgescheiden gemeente. Ook werden er catechisaties gehouden in de bakkerij in zijn huis. Kamp heeft de geweldige groei van de gemeente mogen mee maken. Twee grote kerkgebouwen zijn er in zijn levensperiode gebouwd. Dat waren de Zuiderkerk aan de Haaksbergerstraat. En de Oosterkerk aan de Wilhelminastraat. Hermen Kamp heeft de gehele kerkelijke ontwikkeling van de Afscheiding in zijn totaliteit in Enschede mogen mee maken. Dat wil zeggen de Afscheiding, de kruisgemeenten. De hereniging en de Doleantie. In 1912 mocht hij op 86jarige leeftijd ingaan in de vreugde van zijn Heer.

 

Zie voor de kerkgeschiedenis van Enschede op:

http://hennepe.jouwweb.nl/kerkgeschiedenis-enschede-deel-1-2-3-en-4

 

Tiel, januari 2008.                                                                                                      

Egbert van de Haar.