Schoolfoto' s Openbare Lagere School Glanerbrug. 

Link: Schoolreisje Ameland 1950 

De Historische Kring Glanerbrug wil graag weten of iemand ooit wel eens heeft gehoord van de  Eekmaatdwarsweg. En waar was deze? Mail mij of schrijf een berichtje op deze site.

Onverdeeld naar de lagere school. Al 66 foto' s geplaatst.

 

Mooie foto uit 1956. Maar wie kent wie? Tweede rijvan onderen, het eerste meisje links is Nettie Lof, Indezelfde rij het zevende meisje is Bea van de Haar.

De openbare school aan de Schipholtstraat in aanbouw.

Een zeer mooie foto van de kleuterklas van de openbare school. Bovenaan tweede van rechts is Bertie van de Haar. De blonde jongen bovenaan in het midden is Henk Biemold.

Wie weet er nog meer namen?

Kleuterklas openbare school Glanerbrug. Leidster Juf van de Akker. Wie herkend er nog meer namen? Mijntje Dapper moet er op staan en Greta Lubbers. Fotoarchief Corrie Lageveen. Verder ontdek ik links vooraan derde , lachende , jongetje Jakop Perik. Het staande jongetje in het midden met witte blouse en donkere broekje is Egbert van de Haar, links voor hem zijn zusje Cobie van de Haar.

Foto openbare school. Links meester van der Vlugt. Rechts juffrouw Steenhuizen of Steenbergen.

Klas van Meester van der Vlugt van de openbare school te Glanerbrug.

School Beekhoek.

 

Openbare lagere school Klas Meester van der Hoef.

Openbare lagere school circa 1884.

 

                                        

 

                     Een zeer onduidelijke foto van de derde klas uit 1964.

 

       *                     

 

                                Schooljaar 1961.

 

 

         *   

 

                   6e klas Jan Ligthartschool, 1962 / 1963.

 

                 

 

 

 

    *    

 

                J. Ligthartschool klas ? Schooljaar 1960 / 1961.

 

 

                         

 

Schoolelftal van de openbare lagere school 1953. Dit elftal van voornamelijk Eilermark junioren werd kampieoen van Enschede in 1953. V.l.n.r. J. Kwekkeboom, A. Middelhof,P. van Oost, Bennie Wermer, Rein Huisman, Meester R. ter Riet, Jan Wargerink.                 

Onder v,l,n,r, Dirk Bont, F. ten Bruggecate, B. ten Thij, Jan Blauw, J. van den Berg, Willem Wip.

         

 

                                                     

 

                                                                                   Meester van der Vlugt.

 Zonnebloem.jpg

         Kleuterschool de Zonnebloem.

 

               

 

Voorlaatste rij het vierde meisje van links is Bea van de Haar. Het meisje achter de leraar is Gerrie Leferink - Oosterhof.

 

Fotoarchief Gerrie Leferink - Oosterhof.

 

 

 

 

           2        

 

6e klas 1957 - 1958.   Dat is de eerste klas van de lagere school. Jan Ligthartschool. Meester van der Vlugt en Juf Huitink. Grietje Bakker staat helemaal links  op de foto.  Arnold Smit hele maal rechts onder.   Arnold Smit is opgegroeit bij de familie Wip in de Schipholtstraat. Fotoarchief Hennie en Grietje Stuivenberg - Bakker.

           

 

    5e klas. Openbare school.  Fotoarchief Gerrie Leferink - Oosterhof.

 

            4     

 

  Zesde klas 1938 - 1939.  

 

 

 

               5              

Zeer oude foto van de openbare school Glanerbrug.

          

Het onderwijstaem uit 1950. Staand v.l.n.r. Meester ter Riet. Juf Steenhuizen.     ?. Zittend v.l.n.r. Juf ter Heege. Meester van der Vlugt. Juffrouw van Marle. Meester van der Hoef.

 

     7                   

Schooljeugd in klederdracht? v.l.n.r. Cobie van de Haar, Corrie Bruinenberg, Gerritje Goolkate, Rikie Rhee en Helga de Bruin.Deze twee foto' s zijn gemaakt bij de stal van slagerij ten Thij. Op de achtergrond de oude woningen van de Pannenkoekenweg.

 

                   

 

V.l.n.r. Cobie van de Haar, Pietje Eshuis, Rikie Rhee, Gerritje Goolkate, Johan ten Thij, Helga de Bruin, Willie van de Schreur en Corrie Bruinenberg. Foto' s archief Cobie Evers -  van de Haar.

 

                        

Kleuterschool 1941 - 1942. Zittend v.l.n.r. Gerda Munneke, jongen ?, ?, ?. ?  Gerrit Hasselaar, Gerda Munneke, Bertus Schippers, Jan Tempelman, Alie Winters?. Theo ter Heide, Alie Groeneveld. Staand v.l.n.r. Gerrit Dekker, Jan Nijland? Jakob Perik, meisjes 3 x ?, Henk Dapper, Johan Eggert, Fransje van der Meij, Hansje van der Veer,achter Fransje en Hansje Koosje van der Veer, Helga of Gerda de Bruin, Mia Groeneveld, Egbert van de Haar. De drie jongens bovenaan v.l.n.r. Gerrit Oort, Bertus ten Bruggencate, Herman ten Thij.

 

                          

 

                                                Cobie van de Haar.

 

 

                       

Schoolfoto van Cobie en Egbert van de Haar op de Openbare Lagere school in Glanerbrug. Het is in de oorlog. Let op de mooie oude wandplaat op de achtergrond.

 

        

 

 

Meester van der Hoef vierde nooit zijn verjaardag op school. Ik meen dat het in februari was. Maar één keer per jaar gaf hij een feestje bij hem thuis aan de Zuid - Esmarkerondweg. Daar woonde hij bij een wat ouder echtpaar in. We mochten dan in de prachtige tuin overal komen. We mochten van de bessen en frambozen snoepen. Op de foto v.l.n.r knielend: Dirk Veenhof,  Gerrit Hasselaar,Henk Ruyter, Henk Hof, Jan van Veen,Leida Wip,Fransje van der Meij,? Jongedijk. half knielend v.l.n.r. Sinus ter Heide, Egbert van de Haar, Henk Dapper, Piet de Vries. Staand v.l.n.r. Marie Noordhuis, Kostjuffrouw van meester van der Hoef, Annie Nevels, Annie Koebrugge, Helga of Gerda de Bruin, 3 x ?, Dinie de Bruin, Pietje Bakker, Ina Bezemer, Elly Edelenbos, Grietje Emans,Mia Groeneveld, Antje van der Schaaf. 's  Middag mochten we op kosten van de meester naar het zwembad 'Klein Zandvoort'. In de volksmond ook wel het 'Bad Joosten' genoemd.

Foto rechts; Piet de Vries, Sinus ter Heide, Leida Wip, Annie Nevels.

  

 

Foto hierboven v.l.n.r. Henk Ruyter, Egbert van de Haar, Jan van Veen, Gerrit Hasselaar, Piet de Vries, Henk Hof, ? , Sinus ter Heide , Leida Wip, Annie Nevels. Foto rechts boven: Liggend Sinus ter Heide, Meisjes knielend: v.l.n.r. Antje van der Schaaf, Annie Jongedijk, Dinie de Bruin, Elly Edelenbos, Leida Wip. Meisjes half knielend: Mia Groeneveld, Ina Breteler, Pietje Bakker, Annie Koebrugge, Helga of Gerda de Bruin, Fransje van der Meij uiterts Grietje Emans. Staand v.l.n.r. Henk Ruyter, Gerrit Hasselaar, Marietje Kaps, ? , Annie Nevels, Henk Hof, Henk Dapper,Dirk Veenhof,  Egbert van de Haar, Piet de Vries, ?, Kostjuffrouw van meester van de Hoef, Marie Noordhuis, Jan van Veen.

                                           

Knielend v.l.n.r. Antje van der Schaaf, Fransje van der Meij, Grietje Emans. Staand v.l.n.r. Annie Nevels, Annie Jongedijk, Gerda of Helga de Bruin, Sinus ter Heide, Marietje Kaps, ?, Elly Edelenbos, 2x ?, Jan van Veen, Annie Koebrugge, Egbert van de Haar, Piet de Vries, Gerrit Hasselaar.  Rechts, knielend v.l.n.r. Dirk Veenhof, Gerrit Hasselaar, Henk Hof, Piet de Vries. Staand v.l.n.r. Egbert van de Haar, Henk Dapper, Sinus ter Heide, Henk Ruyter.

    

               1                            

 

 

                                                 

                                      Egbert van de Haar, 6e klas.                                                                                                                                            

 

             

    

De Albert Schweitzerschool School van meester Last. Achterste rij links: Bert van de Haar. 

               Schipholtstraat 165 Glanerbrug.   

                     

           

Schoolklas Openbare Lagere School Glanerbrug 1958.  De namen stonden achterop deze foto.                                 

 

      

 

 

          

 

7e en 8e klas vglo 1952-1953 aan de Rijksweg. Een aantal namen die Freddy Schonebeek zich nog kan herinneren. Mevr. Last, Kees Meester, Freddy Schonebeek, Geertje Versteeg, Dirk Diepenveen, Jan Nijhuis, Henny Landman, Doortje van Zanten, Geesje Köveke, Gerrit Zoetman en Henk Lok. Mogelijk bevond de klas zich op het Klein Zandvoort.

 

          

 

               Schoolreisje vglo 1952—1953. Fotoarchief Freddy Schonebeek.

 

 

De Albert Schweitzerschool in Glanerbrug. Sinterklaasfeest 1957. Schipholtstraat 165. Tussen de twee omhoog gestoken armen door het gezicht van Bert van de Haar.                                                               

    

                        

                           

De school van meester Dalstra aan de Schipholtstraat 165.Zittend v.l.n.r. Theo Wip, Johan de Grouw, tweeling Kempers. Geike? Oosterhof, Hille Wip, Tweede rij v.l.n.r. Gerritje Goolkate, Mieneke Goolkate? Cobie van de Haar, 3x ?, Mientje Oosterhof, ? Nevels, ? Freek Wip, Rij jongens v.l.n.r. ?, Piet de Lange, 3 x ?, ? Oosterhof, Bertus de Moed, ? Oosterhof. Achterste Rij v.l.n.r. Meester Dalstra, Dirkje Wip, ?,Nellie Bergman ?  Tjitske Schoenmaker,3 x ? Riekie Zoetman, ?.

 

              

 

 Weer een mooie foto die ik kreeg van Tjitske Jongedijk. Op de achterste rij, met petje, haar vader (Lieuwe) Loeke Jongedijk, er voor zijn tweeling broer( Kees )Jongedijk en voor Kees zusje Zanne Jongedijk uit de Vlodder. Naast de lange jongen rechts is Griet Jongedijk. Links meester Dalstra. Wie kent er hier nog meer van?

 

 

                           

Schoolfoto van de openbare lagere school in Glanerbrug. Hoofd van de School meester van der Vlugt. Op deze foto staan de kinderen van de 6e klas. Iedereen die een broertje en of zusje op de school had mochten er bij op.

 

       

 

 Twee foto' s van de Openbare school Glanerbrug.

 

                         

                                           Zeer oude foto van de Openbare school Glanerbrug.

 

                       

Kleuterklas1949 Openbare school:Juffrouw Steenhuizen, Achtersterij:?,?,?,?,Ria deRuiter,?,?,?Arno von Bruck,Henk Biemold,?Corry Bunskoek.Middelste rij:Haasjes,?,Jan Timmers,??Theo Kraak,?,Berend Ballast.Voorste rij:Hein Reichhart,?,Jan van de Meulen,?,?,Jan Hasselman,Evert Mulder,Haasjes,?,Bertie van de Haar,Jopie Dalenoort.

                           

 

 

 

                                       

 

                                   

                                                               (Bertie)  Bert van de Haar.

 

                              

Een foto van de zesde klas:Meester van de Vlugt. Achterste rij:Benno van Bruggen,Freek Harberink,van de Veen,Johan Tegeler,Willie v/h Ende,Bertie Knol,Hein Reichhard,Tjeerd Epema,Corry Bunskoek,Gerard Swarthof,Volgende rij:Bennie van Zeben,Henk Bijker,Janny Stuivenberg,AnnieKnol,Romy Onderweegs,Minnie de Jong,Marietje ter Heide,Uke Bont,Hillie Harselaar,Erica nordhof,Karel Kap,Geert van Achteren,Volgende rij:Jan Timmers,?,Hans Eenkhoorn ,Arno von Bruck,Jan van de Meulen,Jan van de Linde,JanJansen,Martie Wermer,Leo Verwey,Alie Landman,Voorste rij:Roelof van Osnabruck,Roelof Nijland,Bertie van de Haar,Lammert Sanders,JanHasselman,?,Jan Boxem,Ben Edelenbos,Johny Regeling.
 

 

  

  

 

                        

                                                                      Dag Juffrouw.

Links Juf Wennink  .De jongen die de juf kust is Hennie Stuivenberg. Rechts toekijkend Bert van de Haar en Aaldert van Wakeren, zoon van de politieagent.                                                                                                   

Schoolreis1957,58 Hoge veluwe,Elburg.Albert Schweitserschool. Fotoarchief Bert van de Haar.

 

                                         

 
 
 
 
 
 
                                
 
                                              Feestavond Albert Schweitserschool 1957.
Ik, Egbert, ben uiteraard ook op deze avond geweest, samen met mijn moeder, zus Cobie en aanstaande zwager Wolter. En ik moet zeggen dat we ons die avond kostelijk hebben vermaakt. De zaal lag vaak helemaal plat. In de pauze zat onze lieve jeugd op de voorste rijen. Circa dertig in getal. En een herrie dat ze maakten. Niet normaal. Totdat.... ja totdat meester Last op het podium ging staan om aan te kondigen dat de pauze voorbij was. Maar hoe overschreeuw je de jeugd. Meester Last had de gave om te spreken met zijn ogen. De zaal werd helemaal stil.
 
 
                          
 
Een foto van de Albert Schweitserschool:Meester Last:Achterste rij:Arjan Diepenveen,Jan van de Linde,Jan de Vries,?,Gerrit Swarthof,juffrouw?,Bertus van der Veen,Tweederij:Cris Ezendam,Roelof Nijland,Tjeerd Epema,Bertie Knol,Willie v/h Ende, Bertie van de Haar,Johny Regelig,Jan Rozeboom. voorste rij:Jan van de Meulen,Roelof van Osnabruck,Hein Reichard.
 
  
                                  
 
 
Dit is het huwelijk van Juf Bolderink in 1956. Grietje Bakker kijkt wat achterom. Fotoarchief Grietje en Hennie Stuivenberg - Bakker.
 
 
                                   
 
Kleuterschool aan de Jaco Roggeveenstraat waar nu Albert Heyn is gevestigd, Grietje Bakker staat naast  juf Bolderink 1955.
Fotoarchief Grietje en Hennie Stuivenberg - Bakker.
                                 
 
 
                           
 
Albert schweitzerschool schoolreis  1956.
 
                            
 
Albert Schweitzerschool 1965/66
v.l.n.r.zittend: Titia Nijholt, Roelie Sanders,Geertje Nijhof, Aleida Westerhof, Annie Hillenbrand, Metje van LIer, Frits Ipskamp, Jacky Kroeze, Bert Waaienberg, Albert Peters.
Staand v.l.n.r. Grietje Bakker, Geertje Meesters, Dini Nihof, Alie van Veen, Meester Last, Janette de Leeuw, Diana Hesselink, Nettie Lof, Hennie Schippers, Harry Nijkamp, Hans Visser. Fotoarchief Grietje en Hennie Stuivenberg - Bakker. Mijn hartelijke dank voor alle foto' s.
 
 
 
 
                         
 
Albert Schweitzerschool 1955 / 1956.
bovenste rij v.l.n.l.
 
Meester Last, Rudi v.Broek?,Aaldert van Wakeren, Jan ?, Jan Minnegal, Henk Hoevers, Gert Regeling, Gerrit de Graaf.
2e rij : Eddy Poel, Jan Tempelman, Hennie Stuivenberg, Corry Renshof, ...Kraak?, Kees Warringa, Gerrit Klijnstra.
3e rij: Johan Piest, Boy Geritsen, Lucas Eleveld, Marten (Martie) Beun , Theo Wonnink, Joop Dalenoord, Jan Brouwer, Henk Gerrits.
zittend Jan v.d. Berg, Hennie van't Oost. Rechts Juffrouw Wennink?
 Foto Hennie en Grietje Stuivenberg - Bakker.
 
 
 
 
             
 
Schoolreisje Albert Schweitzerschool 1965. Foto Hennie en Grietje Stuivenberg - Bakker.