Hennepe.jouwweb.nl
Home » Gereformeerde streekschool 'De Plantage." te Veenendaal.

De school toen hij pas gebouwd was.

Hieronder de school thans.

 

 Kort overzicht van de Gereformeerde streekschool 'De Plantage,'te Veenendaal. 

Deze pagina is gestart op 25 april 2018.

Het is dus nog volop in ontwikkeling.

http://hennepe.jouwweb.nl/stuur-mij-een-bericht 

 

Op 14 – 06 – 1973 kopte het Nederlands Dagblad.

“Gereformeerde schoolvereniging Veenendaal.”

 

Op 24 mei jl. is alhier een vergadering belegd waarop besloten is over te gaan tot oprichting van een Gereformeerde schoolvereniging. Diverse leden uit omliggende gemeenten zoals Driebergen, Ede , Tiel en Wageningen woonden deze vergadering bij. Getracht zal worden in 1774met een streekschool te starten. Een voorlopig bestuur werd gevormd. Het secretariaat berust bij de heer C. Kramer. Dr. De Visserstraat 48 te Veenendaal., tel. 08385 – 12671.

Op 28 juni a. s. wordt de eerste ledenvergadering gehouden waarop het bestuur de goedkeuring zal vragen van het concept – statuten en het concept – huishoudelijk reglement.

 

 

 

 

Uitbreiding van de school. Foto N. D. 

Beeld onthuld tijdens de herdenking dat de school 10 jaar bestond.

Fraaie tekening van de school.

 

Secr. v . d. schoolvereniging voor Geref. Schoolonderwijs in Vallei, Betuwe en Heuvelrug, waaraan verbonden is 'De Plantage Plantage', geref. streekschool te Veenendaal is overgenomen  door: W. van Harten, Kvan Pruisenstraat 11 4003 A. V. Tiel. N. D. 05 - 

 

 

Tweede van links is John van de Haar. De meester is Rob van de Berg.

 

Zesde klas derde van links is Dirk van de Haar. Links staand Meester Koops.

 

21 - 05 - 94 Computerles op school. Foto Nederlands Dagblad.