Nelson Mandele.

              Nelson Mandela en Zuid - Afrika.

                                                           Nelson Mandela.

 

                                          

 

                    * 18 – 07 – 1918 Oost Kaap.    † 05 – 12 – 2013 Johannesburg.

 

Bij deze al vast enkele teksten van gezegdes van Nelson Mandela. Binnenkort hoop ik meer over deze belangrijke man te gaan schrijven.

 

De betekenis van ons leven zal worden bepaald door wat voor verschil we hebben gemaakt voor de levens van anderen.

 Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Walter Sisulu, Johannesburg, 18 mei 2002.

 

Een leider is als een herder. Hij blijft achter een kudde en laat de meest slimme vooropgaan, waarna de anderen volgen zonder dat ze in de gaten hebben dat ze al de hele tijd van achteren worden geleid.

Uit Autobiografie Long Walk To Freedom, 1994.

 

Toen ik de deur uit liep naar de poort die naar mijn vrijheid zou leiden, wist ik dat ik nog steeds in de gevangenis zou zijn, als ik mijn bitterheid en haat niet zou achterlaten.

 

Ik had geen specifiek geloof, behalve dat onze zaak gewoon rechtvaardig en erg sterk was en dat er steeds meer steun voor kwam.

Op Robbeneiland, 11 februari 1994.

 

We weten maar al te goed dat we niet geheel vrij zijn als de Palestijnen niet vrij zijn, als er geen goede oplossing is voor de conflicten in Oost – Timor, Sudan en andere delen van de wereld.

Rede op de internationale dag van Solidariteit met het Palestijnse volk, 4 december 1997.

 

Beoordeel mij niet naar mijn successen, maar naar hoeveel keer ik ben gevallen en weer opgestaan.

 

Haatdragend zijn is net als vergif drinken in de hoop dat het je vijanden zal doden.

Ik ben geen messias maar een gewone man die leider werd door bijzondere omstandigheden.

Uit ; Long Walk to Freedom

 

Armoede overwinnen is geen daad van naastenliefde, maar van rechtvaardigheid.

Ik wilde dat Zuid – Afrika zag dat ik zelfs van mijn vijanden hield, terwijl ik het systeem haatte dat ons tegen elkaar opzette.

 

Als je vrede wilt sluiten met je vijand, moet je met hem werken. Dan wordt hij je partner.

Uit autobiografie long walk to freedom 1994

 

Geen macht op aarde kan een onderdrukt volk tegenhouden dat vastbesloten is zijn vrijheid te veroveren.

Juni 1961

 

Als ik alles over mocht doen, zou ik hetzelfde  weer doen. Dat zou iedereen doen die zichzelf een man durft te noemen.

Toespraak voor het apartheidshof in Pretoria november 1962.

 

Want vrij zijn is niet slechts je ketenen afwerpen, maar zó leven dat de vrijheid van anderen gerespecteerd en bevorderd wordt.

 

Bovenstaande teksten stonden in het Nederlands Dagblad, december 2013.

 

Nelson Mandela overwon de Apartheidspolitiek van de blanke Zuid - Afrikaanse regering.

In Mattheus 5 : 43 lees ik dat Jezus zegt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

Geloofde Nelson Mandela in God, in Jezus? Er is weinig over zijn geloofsleven bekend. Wel dat Nelson Mandela zich een christen noemde. Hij was vooral een politiek leider. Mogelijk heeft hij bovenstaande tekst wel eens in de Bijbel gelezen.

 

Zie voor meer over o a deze tekst op:  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+5&id18=1&l=nl&set=10

 

 

Kort overzicht levensloop van Nelson Mandela.

Nelson Mandela werd geboren op 18 – 06 – 1918 in Mvezo in het thuisland Transkei. Hij was een zoon van het stamhoofd van de Xhosastam. Zijn overgrootvader was koning van de Thembu. Omdat het bij de Thembu traditie behoorde ging hij naar de methodistische scholen. Nelson Mandela staat bij de pagina over het methodisme bij Wikipedia dan ook vermeld onder het kopje bekende methodisten.

Aan de universiteit te Fort Hare studeerde hij rechten. Vanwege politieke opmerkingen werd hij daar weggestuurd.

In Johannesburg werd hij bewaker in een mijn. Later werkte hij ergens als klerk. Toen heeft hij ook zijn vroegere studie rechten hervat in Witwaterand.  Hier leerde hij Jo Slavo de vakbondsman en Olivier Tambo de advocaat kennen. In 1948 trad hij toe tot het A.N.C. ( het Afrikaans Nationaal Congres). Daar was hij actief betrokken in de strijd tegen de apartheid. In 1956 werd hij gearresteerd. In 1961 kwam hij weer vrij. Hij werd benoemd tot leider van de bewapende afdeling van het A.N.C. In 1964 werd hij wederom gearresteerd, en samen met anderen gevangen gezet op het inmiddels bekende Robbeneiland.

Na 27 jaren werd hij in vrijheid gesteld. Dit door toedoen van de toenmalige president van Zuid – Afrika Frederik Willem de Klerk. Dat was op 11 februari 1990. Ook werd het verbod van het A.N.C. opgeheven. In 1991 werd hij gekozen tot voorzitter van deze politieke partij. In 1994 werd hij gekozen tot president van een nationale regering. Toen werd ook de apartheid afgeschaft.

 

Nelson Mandela kwam uit een baptisten gezin. Een enkele keer sprak hij over het christelijk geloof. De eerste keer was dat toen hij in 1994 zijn inaugurele rede ook wel: oratie( redevoering) genoemd, hield als president. Hij refereerde toen aan de Bijbeltekst uit de brief van 1 Johannes 4: 7,8. Daar staat:

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Een korte uitleg over het Methodisme.. Het Methodisme komt voort uit de Anglicaanse kerk van Engeland. Het ontstond in 1729 doordat de gebroeders John en Charles Wesley zich daarmee bezig hielden. Hun houding of levenswijze was sterk mystiek pieëtisch van karakter. Dat wil zeggen dat ze in beloten kring bijbel zich beoefenden in het lezen, en het bestuderen van de bijbel. Later kwamen ze in contact met een lid van de Evangelische Broedergemeente ( Hernhutters) De officiéle breuk met de Anglicaanse kerk kwam in 1740. Het Methodisme heeft een belangrijk aandeel gehad in de afscheiding van de slavernij in Engeland, en de Engelse Koloniën in de 182 eeuw. Het Methodisme kent heel veel stromingen.

 

De Zuid – Afrikaanse geschiedenis in vogelvlucht.

 

De eerste Europeaan die voet aan land zette in Zuid – Afrika was de Portugees Bartolomeu Dias. Dat was circa 1450. Dias was een zeevaarder en ontdekkingsreiziger. Hij voer als eerste Europeaan om Kaap de Goede Hoop. De Nederlander Reynier van Tzum, die aan boord van de Nieuw Haarlem meevoer, strandde op 25 maart 1647 bij Kaap de Goede Hoop. Hij en de andere overgeblevenen bouwden er een fort dat ze Zand Fort noemden. De groep bestond uit circa 60 personen. Zij verbleven er ongeveer een jaar. In 1648 werden ze opgepikt door 12 VOC schepen. Deze vloot stond onder leiding van Wollebrant Geleyns de Jongh. In Nederland aangekomen vertelden ze over het heerlijke klimaat en de positieve kennismaking met de oorspronkelijke bevolking, de Khoikhoi ( Hottentotten).   In  1795veroverden de Britse legers de streek rond Kaap de Goede Hoop, maar staan die later weer af. In 1806 komen ze echter terug om het voorgoed in hun bezit te nemen. Rond 1880 komt de expansiedrift in Europa goed op gang. Op een internationale vergadering op 4 november te Berlijn in Duitsland werd Afrika verdeeld. Duitsland eigende zich oostelijk Afrika toe. Dat was het gebied van ongeveer Rwanda, Tanzania en Burundi. Dat was een enorm groot gebied. Bijna drie keer zo groot als Duitsland zelf. Na de Duitse nederlaag van W.O 1 van 1914 – 1918 werd het verdeeld tussen Groot Brittannië en België. Frankrijk nam, in 1897 het op drie na grootste eiland van de wereld,  Madagaskar in. De boeren, veelal van Nederlandse en Duitse afkomst stichten tussen 1830 en 1840 de onafhankelijke republieken. Die werden later verenigd in de in de Transvaal en de Oranje vrijstaat. Maar dit was nog niet het einde van het bloedvergieten. Dat kwam voornamelijk toen in 1867 de diamantengrot werd ontdekt bij Kimberley en een goudader bij Witwatersrand. Hierdoor kwam er een grote toestroom van blanken uit o a Europa op gang. Ook de Britten mengden zich hierin. Het kwam in 1880 - 1881 tot een gewapend treffen tussen de Boeren enerzijds en het verenigd koninkrijk anderzijds. De Boeren wonnen het. Van 1899 tot 1902 is er een Tweede Vrijheidsoorlog. Deze werd door de Britten gewonnen. Maar de verliezen waren zo groot dat er uiteindelijk geen winnaars waren. In 1910 werd de Unie van Zuid – Afrika opgericht. In 1961 veranderde dat. De Unie werd Republiek van Zuid – Afrika.

 

De Apartheid in het kort.

De Apartheid bestond eigenlijk al eeuwenlang. De van geboorte Nederlander, Hendrik Frensch Verwoerd, geboren in 1901 en overleden in 1966, was van 1958 tot en met 1966 premier van Zuid – Afrika. Hij vooral wordt gezien als de invoerder van het apartheidssysteem. Dat hield in dat de verschillende bevolkingsrassen hun eigen thuisland zouden krijgen. Dat heeft veel verdriet veroorzaakt. Vooral de kleine apartheid is een kwelling geweest voor de overwegend gekleurde bevolking. Toen in1990 Frederik Willem de Klerk president van Zuid-Afrika van september 1989 tot 1994 Nelson Mandela uit de gevangenis haalde, betekende dat het einde van de apartheid. Beiden kregen de Nobelprijs voor de vrede.

 

 

 

.