Overzicht van de kleine jeugdvereniging ‘Wees een zegen” van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Tiel.

‘Wees een zegen’ is opgericht op 2 februari 1957. In de woorden van toen geef ik het eerste verslag van de vergadering helemaal weer, incl. mogelijke schrijffouten.

Notulen van de jeugdvereniging ,,Wees een zegen” gehouden op 2 Februari 1957.

De aanwezigen waren: Mijnheer Kreun, mijnheer Scholtus, Henk Cornelisse, Sjaantje Cornelisse, Cobi Kreun, Gerda Kreun, Henk Scholtus en Doortje Scholtus.

De voorzitter opende de vergadering door te lezen Lucas 8 de verzen 21 tot 25.

Daarna hebben we gebeden om de zegen van de Here bij deze vergadering en om het behoud van de opgerichte vereniging.

Zo werd besloten de vereniging ,, Wees een zegen” te noemen, waarna de pauze werd gehouden.                                                                          

Toen hebben we het bestuur  der vereniging gekozen, waarna er hersengymnastiek gedaan werd. In het bestuur werden gekozen: secretaris H. Scholtus, penningmeester D. Scholtus en algemeen adjunct S. Cornelisse.                       

We hebben het allen een prettige vergadering gevonden Volgende week hoop Cobi Kreun een onderwerp te maken over Lucas 8: 21 tot 25, Henk Cornelisse en Gerda Kreun zullen dan een voordrachtje houden.

Na dankgebed van mijnheer Kreun ging de vergadering uiteen.

Goedgekeurd d. d.                                          

De voorzitter.                                           De secretaris.

  1. Scholtus.                                          H. Scholtus.

 

Opmerkelijk is dat op de eerste vergadering is gevraagd om het behoud van de vereniging. De Here God heeft dat gebed duidelijk verhoord. De kleine jeugdvereniging bestaat nog steeds. Alleen is de naam enige jaren later veranderd  in Elpis.

De kleine jeugdvereniging startte, zo te zien, met zes leden uit drie gezinnen. Op de volgende vergadering van 9 februari zien we dat het ledental zich verdubbeld. De nieuwe leden waren: Geke Cornelisse, Elma en Willie van Tussenbroek, Sjoukje en Gerda van de Ploeg, en Annie van Dam. Er wordt steevast iedere week vergaderd. Op de vergadering van 9 februari 1957 is er niet alleen blijdschap over de aanwas van nieuwe leden, maar ook van een gift van de kerkerraad van fl. 25,-. Dat werd door de jonge leden bijzonder op prijs gesteld. Mogelijk was deze schenking bedoeld als startkapitaal voor de aanschaf van studiemateriaal. Fl.25.- was in die tijd heel veel geld. Zeg maar een kwart weekloon van de gemiddelde arbeider. Op deze vergadering vraagt Doortje Scholtus of de vergadering in het vervolg een half uur eerder kan beginnen omdat Elma en Willie van Tussenbroek om half vijf weg moeten. Daar is geen bezwaar tegen. Hierop zouden we kunnen opmaken dat er op zaterdagmiddag werd vergaderd.                                                                                                

Op de vergadering van 16 februari vraagt meneer Kreun of de leden donateurs willen aanwerven. De eerste notulen bevatten eigenlijk weinig nieuws. De regelvorming en de verslaggeving zijn vrijwel altijd hetzelfde. Wat wel opvalt, is dat er constant elke week wordt vergaderd. En dat er door de leden regelmatig vragen worden gesteld. Men moest duidelijk nog heel wat leren. Een aantal van deze leden vinden we terug in het overzicht van L.O.I.S. Er wordt duidelijk school gemaakt. Het is een leerproces.

De brs. H. Scholtus en W. Kreun leiden regelmatig de vereniging. Br. H. Scholtus tekent regelmatig de notulen die door H. Scholtus jr. zijn gemaakt. Spelletjes als hersengymnastiek en mastklimmen zijn erg populair bij de leden. Elke week is er een bijdrage van een van de leden. De opkomst op de vergaderingen elke week is erg hoog. Negen van de elf leden gemiddeld. Op 16 maart 1957 bedankt Annie Dam. Maar op 30 maart 1957 komt Hanneke Konijnenberg zich melden als lid. Op deze vergadering heeft Doortje Scholtus een inleiding over: ‘Het verbond met Noach.’ Sjaantje Cornelisse de week daarop over Goede vrijdag. 14 Dagen later Willie van Tussenbroek over Pasen. Geen eenvoudige onderwerpen voor kinderen op deze leeftijd. Wel kardinale onderwerpen. Zo wordt de jeugd van de kerk onderwezen. Op 4 mei worden de leden verrast met een bezoek van Ds. en mevrouw van Veelen en meneer Visser. De laatste vermoedelijk als kerkeraadslid. Ook twee nieuwe leden melden zich. Barend en Jan Gottmer. Op 11 mei deelt de secretaris mee dat hij aan ds. van Veelen gaat vragen of deze de vereniging wil gaan leiden. Op 18 mei meldt Frits Hebels zich als lid. En houd Cobie Kreun haar inleiding over, ‘De belofte aan Abram.’ Een mooie verschrijving van de secretaris H. Scholtus jr. ‘Barend Gottmer las zijn onderwerp voor van eerst Simsons geboorte, Simsons huwelijk, Simson en Delila, en daarna Simsons dood. Er werden weer vragen over gesteld toen kwam Frits Hebels ook binnen. ( komma vergeten ) Hij werd met handgeklap ontvangen, want hij moest tegen de wind in. Even later ging dit ook zo met de Heer Scholtus.’                                                                                                                

Dat de anderen wel op tijd waren, ondanks de wind wordt niet gememoreerd. Frits had ook nog een voordracht over snert. Snertweer zal hij misschien ook hebben gedacht.

Op de vergadering van 15 juni 1957 waren ook Ds. van Veelen en zijn vrouw aanwezig. De voorzitter sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen. Haalde een prachtige voorzittershamer te voorschijn, licht van kleur en je kon hem aan beide kanten gebruiken. De voorzitter hoopt dat er menig goed besluit zal vallen, aangevuld met hamerslag. Nu was het de beurt van de ds. om wat te zeggen. Hij had zijn pijp al leeg gerookt om hiermee te tikken, maar bemerkte dat het niet meer nodig was. De ds. deelde nog mee dat hij gekomen was om niet te bedanken voor de functie van voorzitter. Maar dat het voor hem wel moeilijk was omdat hij ook de preek moest maken voor de zondag. Maar hij vond wel dat hij erevoorzitter kon worden. Onder hamerslag kreeg de secretaris het woord om de notulen voor te lezen waar niets op of aan te merken viel. De laatste  regels heb ik zoveel mogelijk intact gelaten om u een indruk te geven dat men het zeer serieus nam.   Op deze vergadering had Doortje Scholtus een inleiding over: De Here bezoekt Abram en Abrams voorbede. Na de pauze  hield Hanneke haar voordracht over : ‘Zo’ n deugniet’. Er werd nog aan hersengymnastiek gedaan. Gerda hield nog een voordracht over: ‘Oom Barend komt logeren.’En in de rondvraag maakte Frits Hebels nog een grapje. Op 29 juni trakteert dhr. H. Scholtus op een ijsje. Dhr. Kreun doet dat een week later. 

De vereniging groeit. Niet in ledental. Dat blijft vrijwel gelijk. Wel op geestelijk gebied. Het gaat heel langzaam, voetje voor voetje eigenlijk. Maar er is groei. Zorgvuldig is er gezaaid, gepoot, geplant en gesproeid door de leiding. Gegoten met kleine scheutjes water. Heel voorzichtig, met kleine beetjes tegelijk. Elke week waren de beide brs. W. Kreun en H. Scholtus bezig met de plantjes van de Here God te verzorgen. Zo werd de kerk gebouwd. En dan komt de oogst later. Maar zover zijn we nog niet. Wel dat de geestelijke groei er is. Dat is soms summier af te lezen uit de notulen. Was het eerst dat op een inleiding een bespreking volgde. Later staat er soms dat er veel vragen werden gesteld. Of dat het een goede bespreking was.

 

Egbert van de Haar, Tiel. 11 - 05 - 2009.

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb