Evolutie of Schepping.

 

 

Klik hierTwijfelen over je geloof?

 

                                 Wat is er nu eigenlijk van jou zelf?

Je wordt s’ morgens wakker. Gewoonste zaak van de wereld toch? Je rekt je lekker uit. Dat is goed voor je lichaam. Je lichaam wordt er wakker van, want zo pomp je zuurstof in je lichaam. Mooi geregeld toch? Dat deed je toch maar even. Hoewel, je deed het zonder er bij na te denken. Het hoort bij jouw dagritme.

 

Tijdens het douchen vraag jij je natuurlijk niet af waar dat water vandaan komt. Dat komt uit de kraan of de sproeier natuurlijk. Maar uit welke bron het komt zal jou een zorg zijn. Als je er maar schoon van wordt.

 

Gauw even ontbijten voor je naar je werk gaat. Voor het eten hoef je niets anders te doen dan in de koelkast te kijken. Eten koop je altijd in de supermarkt in de buurt. Je vraagt je niet af waar het vandaan komt. Ja, natuurlijk, van het land. Want daar groeit het gewoon. Ja, heel gewoon.

 

Je gaat naar je werk. Of je nu met de auto gaat, of scooter of fiets. Je begeeft je op andermans gebied. Ja, dat van de overheid. Dat is nogal wiedes. Die grond is best wel stevig. Je zakt er zo maar niet in weg of er doorheen. En als de grond en of de ondergrond te drassig is kunnen we altijd nog palen in de grond heien als we erop willen bouwen. Maar ook voor die palen en machines zijn grondstoffen nodig. En dat moet allemaal uit de aarde komen. Olie, ijzererts, cement. Het zit allemaal in de aarde. Nadeel is natuurlijk wel, wat je eruit haalt wordt niet meer aangevuld. Maar, al met al hebben wij er geen vinger naar uitgestoken hoe het allemaal is ontstaan.

 

 OERKNAL?

 

Oerknal hebben sommigen beweerd. Ja, maar oerknal van wat? Wat was er dan waardoor die oerknal werd veroorzaakt? Was er iets of niets. Als er niets was hoe kon ook de oerknal worden veroorzaakt? En als er iets was, wat was dat dan? En als er door die oerknal onze aarde zou zijn ontstaan, waar komt dan de criminaliteit op alle terreinen van het leven vandaan? Is dat maar een nare bijkomstigheid die wij maar voor lief moeten nemen? En ziekte en dood? Gelukkig was er wel wat meer. En ook wel heel anders. Maar daarover straks.

 

Even nog iets anders. Onze aarde is een onderdeel van nog veel meer. Onze kleinzoon stelde als 4 jarige de volgende vraag aan mij: ‘ Opa wat is er voorbij de zon? Ik antwoordde dat daar ook weer een zon maan en sterren waren. ‘ Maar wat is daar dan weer achter opa? Toen ben ik van mijn fiets gestapt en heb ik hem verteld dat aan het hemelgewelf geen einde was.

 

Ik herinner mij de prachtige sterrenhemel van vroeger. Honderdduizenden lichtjes flonkerden dat het een lieve lust was ons tegemoet. Die zie je nu niet meer. Wij hebben het met al onze verlichtingen behoorlijk verduisterd.

 

ster.jpg

 

Geleerden ontdekken steeds weer nieuwe planeten. Soms vinden ze een zwart gat. Maar later ontdekken ze dat het gat helemaal vol zit met andere, nog nooit ontdekte planeten. Het blijkt dan helemaal niet zo zwart te zijn. Men heeft het dan over het uitdijen van het heelal. Maar dijt het heelal wel uit? Als het al kan uitdijen dan betekent het dat er ook ruimte voor is. Of is het eindeloos? Het is onmogelijk het begrip ‘ eindeloos’ te kunnen bevatten. Mensen, ook geleerde mensen, denken altijd aan grenzen of einden. De grens van je tuin met die van de buren. Het eind van de straat. De grens van de stad, dorp of land. We kunnen denken op korte termijn. Op lange termijn wordt dat al een stuk moeilijker.

 

Is het mogelijk om alles te kunnen begrijpen? Kunnen we begrijpen hoe een boom of plant groeit? Ja, door deling van cellen, maar hoe gebeurt dat dan, en waarom? Waar ligt de overgang van dood naar leven? Of van leven na de dood? Ook daarvoor staan verschillende verklaringen. Welke is nou goed? Er zijn genoeg broodprofeten die je dat willen vertellen. Maar hun manco is dat ze het allemaal geheel of gedeeltelijk in hun zelf zoeken. Het zijn vaak door mensen uitgedachte theorieën.

 

Het prachtige plan van onze mooie schepping is al van voor het ontstaan van deze aarde. Spreuken 8 : 22 en verder geeft daar een mooie beschrijving van. http://hennepe.jouwweb.nl/gegevens-van-voor-het-ontstaan-van-de-aarde

 

Donkerewolk.jpg

Wat begrijpen wij van de Schepping? Kan de mens dat ooit doorgronden?

De mens kan heel veel, maar het helemaal doorgronden zal men het nooit!

Foto Egbert van de Haar.

 

Om het allemaal goed te kunnen begrijpen moet je naar het begin gaan. Misschien ben je niet gewend om in de Bijbel te lezen. Misschien wil je het helemaal niet. Ik kan dat ergens ook wel begrijpen. Want je treedt daarmee wel in een wereld die jou misschien wel vreemd is. Maar de Bijbel is wel een heel eerlijk boek. Er staan hele verschrikkelijke dingen in. Maar ook hele mooie.

 

Ja, maar de kerk dan, hoor ik je zeggen? Nou, de kerk wil ik er even buiten laten. Dat komt straks nog wel.

 

Een evolutionist gaat uit van een aanname. Een aanname van iets wat men niet zeker weet, maar waarvan men er van uitgaat dat het zo wel eens zou kunnen zijn.

 

Govert Schilling.  In het boek Evoluerend Heelal van Govert Schilling, verteld prof. Cornelis Jager in het voorwoord dat ons heelal zo’ n 14 miljard jaar geleden moet zijn ontstaan.                                                                                                               

In datzelfde boek, door Govert Schilling is geschreven beweerd Schilling dat de oerknal honderden miljoenen jaren geleden moet hebben plaats gevonden.

 

Herbert Kühn werd in 1895 in het nabij Potzdam gelegen Beelitz geboren. Hij was buitengewoon hoogleraar in de prehistoriën de oudste geschiedenis aan de universiteit te Keulen. Hij vertelde in zijn boek,’ Het ontwaken der mensheid,’ dat Haeckel in 1891 in Trinil op Java tijdens opgravingen stuitte op een schedeldak en een rechter verstandskies uit de bovenkaak van een schepsel dat tussen mens en aap in staat. Later zijn er meer resten gevonden. Deze vondsten leidden tot heftige discussies. Dit moest immers wel de Pithecanthropas zijn die een positie inneemt tussen de aap en de mens?

 

Hermann Klaatsch Geb: 1863 te Berlijn en overleden in 1916 te Eisenach, deed echter een diepgaander onderzoek. Hij was van mening dat er wel enige overeenkomsten waren maar dat de menselijke soort niet zomaar uit de aap kan zijn ontstaan. Herbert Kühn concludeert hieruit dat de Pithecanthropas niet de ontbrekende schakel tussen mens en aap zou zijn, maar een voorvorm van de huidige mensheid, een ongelofelijke belangrijke vorm, die daarop geacht wordt een overgangsvorm tussen mens en aap te zijn, omdat hij nog zo dicht bij de gemeenschappelijke oorsprong staat.

 

James Hutton, *Edinburgh, 3 juni 1726 - †26 maart 1797.In de 18e eeuw heeft men pogingen ondernomen om er achter te komen hoe de aardkorst was ontstaan. Men ging uit van prosessen zoals er ten heden dage nog gebeuren. Zoals vulkaanuitbarstingen en het afvoeren van materiaal uit de bergen naar de zee.

 

Nicolaas Copernicus. * Thorn Kulmerland, 19 februari 1473 – † Frauenburg, 24 mei 1543. Die ging uit van catastrofes en is bekend door zijn heliocentrische theorie over het zonnestelsel. Zijn visie heeft geleid tot een omwenteling in het wetenschappelijk denken en wereldbeeld van de hedendaagse mens. De heliocentrische theorie gaat er van uit dat de zon het middelpunt is van ons universum.

 

Georges L. C. F. D. Cuvier * Montbéliard, 23 augustus 1769 – † Parijs, 13 mei 1832. Hij was een Hugenoot. Hij was overtuigd dat de aarde nog niet zo oud was. Mogelijk heeft hij de gangbare Middeleeuwse opvatting gehuldigd dat de aarde circa 6000 jaar oud was. In zijn opvattingen speelden vooral de catastrofale gebeurtenissen een grote rol. Tot deze catastrofale opvattingen kwam hij omdat hij op grote hoogte zee – fossielen had gevonden. Ook betrok hij in zijn onderzoek de zondvloed. Eveneens constateerde hij scherpe grenzen tussen de aardlagen.

 

Charles Lyell *Kinnordy Schotland, 14 november 1797 – †Londen, 22 februari 1875. Hij was een tegenstander van Cuvier. En een aanhanger van Hutton.

 

Baron William Thomson, Kelvin, * Belfast, 26 juni 1824 – † Largs (Schotland, 17 december 1907 Kelvin probeerde de ouderdom van de aarde te berekenen door het warmteverlies van de aarde te berekenen. Volgens hem was de aarde vroeger in een volledig gesmolten toestand. Om in de huidige toestand te kunnen komen zou daar 25 tot 100 miljoen jaren mee gemoeid moeten zijn.

 

Edmond Halley * Haggerston 8 november 1656 – † Greenwich 14 januari 1742. Hij berekende het zoutgehalte van de wereldzeeën. Hij berekende de zouttoevoer van de rivieren naar de zee. Hij kwam daardoor op een ouderdom van 90 miljoen jaren. Hij hield er echter geen rekening mee dat het zout ook verdampt. Ook kan door een tsunami op de bodem van de zee het zoutgehalte aanmerkelijk worden verhoogd.

 

Bertram Borden Boltwood * juli 27, 1870 Amherst, †Massachusetts - August 15, 1927

Baron Ernest Rutherford *Brightwater, 30 augustus 1871 – † 19 October 1937 Cambridge,

 

Zij probeerden de ouderdom van gesteenten te kunnen bepalen door gebruik te maken van radioactiviteit. Dit bleek echter niet betrouwbaar te zijn. Toch bleek de methode later wel bruikbaar te zijn door allerlei verfijnde toevoegingen. Anderen die van deze vernieuwde methode gebruik maakten kwamen op een ouderdom van 4600 miljoen jaren.

 

Tot zover dit korte overzicht van pogingen om de ouderdom van de aarde te berekenen. Men ziet de grote verschillen die zijn ontstaan in de ouderdomsgetallen. En steeds weer zal dat veranderen. De mens wikt, maar God beschikt. Dat is altijd al zo geweest. Het is nog maar zeer de vraag of de mens ooit het antwoord zal vinden op de vraag hoe oud de aarde is. In het Bijbelboek Prediker, hoofdstuk 3: 11staat: God heeft alles wat er is de goede plaats gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet doorgronden. De zwakte van de evolutieleer of natuurfilosofie is, dat ze in de verklaring van de feiten of vermeende feiten veelszins op hypothesen rust. De evolutionisten houden geen rekening met de Zondvloed. Daarom is het van christelijke zijde niet mogelijk om een synthese tot stand te brengen. Maar komt men van christelijke zijde met de antithese.

Link uitleg van de evolutieleer: http://www.bijbelstudies.com/tim.htm

 

 

De Schepping. Adam en Eva waren de eerste mensen. Ze zijn niet geboren uit een voorgeslacht. Maar ze zijn geschapen door God. Ze waren ook gelijk volwassen. Dat was op de zesde dag. De dagen daar voor had God alles gemaakt Niet uit een oerknal. Niet uit iets anders. God roept tot aanschijn uit het niets. Veel is er gediscussieerd over de lengte van de dagen. Maar we kunnen wel aannemen dat het dagen waren van 24 uur. Hoe lang de tijd is geweest tussen de tijd dat Adam en Eva door God waren geschapen en de zondeval is niet bekend. Maar dat zal niet lang zijn geweest. Die zondeval, ja toen dachten Adam en Eva dat God hen niet zag. Daar is het ook precies fout gegaan. Het niet gehoorzaam zijn aan Gods opdracht. En daarom gaat het nu ook fout. We praten over duurzaamheid. We leven in een zware crisistijd. We treffen maatregelen want de situatie is zeer ernstig.Maar de oorzaak ligt dieper. Veel dieper. De mens ontkend dat God bestaat en denkt het zelf te kunnen, en te weten. Maar er komt een jongste dag!! Dan komt Christus weer om Zijn bruid ( dat is de kerk) voor de troon van God te brengen. Ben jij u er ook bij?                                                                                                      

De aarde is volgens Bijbelse gegevens circa 6000 jaar oud. De tijd tussen de Schepping en de tussen geboorte van Jezus Christus is circa 4000 jaar.

 

mensen.jpg

Miljarden mensen bevolken de aarde. Ieder met zijn of haar eigen mening.

 

In zijn Kleinbeeldcahier, ‘De Bijbel een open boek’, schrijft C. van der Leest over de Zondvloed dat in Genesis 7: 19, de watervloed ‘alle hoge bergen onder de ganse hemel werden overdekt.’ Toch hoeft ook dit niet opgevat te worden, als zou in de wereld geen plek droog zijn gebleven. Hij is van mening dat in de lijn van het bovengenoemde kan deze uitdrukking evengoed zo uitgelegd worden, dat het in het geding zijnde gebied is overstroomd. Hij verwijst daarbij naar Jeremia 34: 1. C. van der Leest is van mening dat het in die tekst gebruikte woordje ‘alle’ ook kan worden gelezen als vele of ‘alle desbetreffende.’ Ook verwijst hij naar de teksten Deuteronomium 2: 25.

 

 

                           

 

 

De ark van Noach bleef, toen het water van de Zondvloed zakte, op het Araratgebergte in Turkije steken. De hoogste top van dat gebergte is 5137. Een waterhoogte van ruim 5 kilometer beheerst een gebied dat vele malen groter is dan het in het geding zijnde gebied waar C. van der Leest het over heeft. Deze watervloed was een enorme catastrofe die zijn weerga nooit meer heeft gehad op deze aarde. Enorme slagregens waren er op aarde. Maar ook de grote waterbronnen kolkten over.Mogelijk kunnen we hier ook denken aan tsunamie' s. Hierboven in beeld gebracht door Gustave Doré.

Zelfs in Europa worden in de bergen fossielen gevonden van dieren die in het water leefden..

 

                                  

De ark van Noach. J. H. Isings.

 

Nadat de ark op de berg Ararat is blijven steken brengt Noach een offer aan God.Rechts bovenin zien we nog iets van de regenboog als teken van God van het Verbond met de nieuwe mensheid. Rondom de ark is het nog een enorme woestenij. We zien de acht personen in beeld gebracht.  Ze buigen zich voor God ootmoedig neer om Hem dank te brengen voor de bewaring. Helemaal op de voorgrond zien we Sem. Hij geeft zich helemaal over tot aanbidding. Hij is later dan ook de gezegende. Naast hem staat Jafeth. Hij buigt zich wel, maar niet in die mate als Sem. Hij blijft toch meer de zelfverzekerde. Daarachter zien we Cham. Hij buigt wel zijn hooft, maar heeft het moeilijk om zijn natuurlijke driften. Hij heeft niet die volle overgave van het geloof. Op de achtergrond zien we de vier vrouwen.. Verder Noach die zich geheel geeft aan God. Alle gebruiksvoorwerpen haarbanden, riemen en kruiken zijn getekend aan de hand van opgravingen in Ur, Tell Asmar, Khfaje, en Tell Agrab 3000 jaar voor Christus. Ze zijn opgegraven door Woolley, Doulougez en Frankfort. Een illustratie van J.H. Isings uit: Zestig Bijbelplaten, ingeleid door Wolf Meesters. Een uitgaven van De Vuurbaak b v Barneveld.Zie meer over Isings op: http://hennepe.jouwweb.nl/kinderpagina-tiel-en-omstreken

 

Mooi kinderliedje over de ark van Noach: 

https://youtu.be/E2cu_EaAi7o

 

Hypothese is een stelling of mening, zonder dat men zich er van bewust is of het wel waar is, maar als zeker laat gelden.

Synthese is een samenvatting of een samenwerking van verschilende groeperingen op een bepaald gebied.

 

Antithese is dus stelling nemen tegenover.

 

In zijn boek ‘De Bijbel heeft toch gelijk’ vertelt Werner Keller over de opgravingen in het Bijbelse Ur. Het verhaal over de zondvloed is alom bekend. Minder bekend zijn de gelijkluidende verhalen. De oude Grieken hadden het over de ramp van Deukalion.  Toen Columbus Amerika ontdekte vertelden de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent de verhalen over een enorme overstroming die in de verre oudheid had plaatsgevonden. Maar niet alleen in Amerika gingen deze verhalen, maar ook in Tibet, Australië, Indië, Polynesië, Kashmir en Litauen. Allen hadden een duidelijke verbintenis met elkaar. M.a.w. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het om dezelfde wereldomvattende gebeurtenis gaat.

 

Geologen menen door hun vakkennis het oeroude raadsel van het ontstaan van de aarde te kunnen oplossen. Waterspiegels van de zeeën moeten volgens sommigen viermaal gestegen zijn door de smelting van de metersdikke ijskorsten. Hierdoor zouden door het vrijgekomen water mensen, dieren en planten omgekomen zijn. Maar het bleef maar bij gissingen. En niet meer dan dat.

Ook meent men dat men de ouderdom van de aarde kan bepalen door de aardlagen. Maar in Alabama zijn rechtopstaande versteende bomen gevonden uit verschillende tijden. Deze gingen dwars door de aardlagen heen.

 

Terug naar het Bijbelse Ur.

C. L. Woolley was een Engelse archeoloog. In de zomer van 1929 loopt de laatste opgravingsexpeditie ten einde. Nog eenmaal gaan de inheemse helpers op advies van Woolley aan het werk op de heuvel van de Koningsgraven. Onder de fundamenten van de graven bleek puinlagen te liggen. Woolley laat heel voorzichtig schachten graven. Onder de graven zijn in een laag as van verbrand hout een groot aantal kleitafeltjes gevonden met schrijftekens die ouder bleken dan de lettertekens of woorden op de graven. Deze tekens stamden uit de 3000 jaren voor Christus. Drie honderd jaar ouder dan de graven of grafkamers. Woolley heeft geen rust meer. Steeds dieper gaan de schachten in de grond. Steeds meer aardewerk komt tevoorschijn. Na een aantal dagen zijn ze op de bodem. Die bodem bestaat uit zuivere klei. Er zijn wel sporen van brand te zien. Maar verder pure klei. Deze klei behoorde aan de rivierdelta van de Eufraat die hier langs stroomde. Op deze kleilagen moet dus de eerste nederzetting hebben gestaan. De bodem van de schacht ligt echter vele meters hoger dan de Eufraat. Deze klei kon dus onmogelijk bezinksel zijn van de rivier. Was dit de laag bezinksel die de zondvloed had achtergelaten? Woolley wil zekerheid en laat dieper graven. En wat blijkt? Onder de drie meter dikke kleilaag werd geen maagdelijke grond gevonden, maar weer vele potscherven. Onder de drie meter dikke kleilaag waren er weer resten gevonden van menselijke bewoning. Het verschil met de eerdere vondsten in de schacht was dat deze potten niet op een draaischijf waren gemaakt, maar met de hand gevormd. In de eerdere vondsten boven de kleilaag waren ook metalen resten gevonden, maar in het onderste gedeelte niet. Verder werden er bewerkte vuurstenen gevonden die dienst deden als primitief gereedschap. Dit was dus een stenen tijdperk in het gebied van het Bijbelse Ur. Om meer zekerheid te hebben liet Woolley nog een paar schachten graven. Maar allen met hetzelfde resultaat. Woolley noteert dat ze gestoten waren op de ruïnes van Ur van voor de zondvloed. Aan de hand van de lagen en de resten van menselijke nederzettingen kon men de tijd van de grote overstroming berekenen. Dat was 4000 jaar voor de komst van Jezus Christus in de wereld.

 

 

Is de gehele aarde bedolven geweest onder het water? Het was geen gewone regenbui. Maar het waren slagregens. En kolken van de grote waterdiepten braken open. En de sluizen van de hemel werden geopend. Een gigantische regen dus. Hierbij kunnen we denken dat de aardkorst geheel is omgewoeld. We hebben het hier over een ramp die zijn weerga niet heeft in deze wereld. Het was heel uitzonderlijk. Het water steeg zo hoog dat de hoge bergen er helemaal onder stonden. We kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen dat deze watervloed alleen maar zou hebben plaats gevonden in de regio van de Bijbelse landen en niet daar buiten.

 

 ‘ Hoe kan dat dan opa dat er geen einde aan de sterren en zo komt? ‘Dat weet ik niet jongen.’ ‘ Opa, wij gaan later naar de hemel he? ‘ Ja, jongen, wij gaan later ook naar de hemel hoor.‘ Opa, daar komt ook nooit een einde aan he? ‘ Nee jongen, daar komt ook nooit een einde aan. We zijn dan voor eeuwig bij de Here God.

 

 

Govert Schilling in zijn : Evoluerend Heelal. Hierin geeft hij als het ware een blik in wat hij als de toekomst ziet.

 

Dit gigantische Multiversum, genealogische netwerk van kosmische voorouders en nakomelingen, voorgoed van elkaar gescheiden door niet te slechten barrières van onbekende dimensies, is misschien wel onbegrensd in omvang en levensduur-een complex bouwwerk van oneindige mogelijkheden en eeuwigdurende evolutie.                                                                                                                            

Dit is de boodschap van het evoluerende heelal: dat niets vergeefs is en niets onopgemerkt verdwijnt, maar ooit ergens voortdurend en overal, een nieuw  punt Alpha ontstaat- onvoorspelbaar klein, onvoorspelbaar heet, onvoorspelbaar compact en onvoorspelbaar jong.                                                                                                                      

En kijk, daar vormen zich al de eerste dichtheid flucaties in de uitdijende oermaterie en storten ijle gaswolken ineen tot clusters en sterrenstelsels. Het duurt niet lang meer voordat stervende sterren nieuwe elementen rondstrooien, planeten samenklonteren in wervelende schijven van gas en stof, organische moleculen zich aaneenrijgen tot een levende cel.                                                                                                            

In deze wereld van moeder – en babyheelallen verliezen de begrippen begin en einde hun absolute betekenis en is elke gebeurtenis, elke beweging van elk elementair deeltje, onderdeel van een eeuwige flux.

 

U en ik maken onlosmakelijk deel uit van dat evoluerend Multiversum.

 

Sla nu het boek dicht en voel die flux.

 

 

Ik heb het boek dicht geslagen maar heb die flux echt niet gevoeld bij dit schrijven van Govert Schilling. Integendeel zelfs. Ik moet steeds denken aan  een ander gevoel. Niet dat van de natuur of wiskunde. Want de wetenschap gaat bij Govert Schilling over in zijn religie. 

 

paard.jpg

 De dieren zijn ook een onderdeel van de Schepping van God. Tekening Egbert van de Haar.

 

Veel meer is voor mij het boek Openbaring 20: 11 e v van belang. Daar lees ik iets heel anders.                                                                                                              

Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in had af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

 

Openbaring 21: 5 e v Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw !’- Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. ‘-  Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.

 IMG_5884.jpg

 Een klein groot wonder dit liefeheersbeestje. Gewoon door mij achter het huis gefotograveerd. Foto Egbert van de Haar.

 

Ik had u nog belooft om nog terug te komen op het standpunt van de kerk van alle eeuwen. Hieronder de twee artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dit standpunt is overduidelijk weergegeven in de twee eerste artikelen van deze Belijdenis.

 

Nederlandse Geloofsbelijdenis.

De kerk belijd in de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat God bestaat en dat Hij de Schepper is van alles. Dat doet de kerk al eeuwen lang. Hieronder de eerste twee artikelen.

Artikel 1 - De enige God.

 

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond 1, dat er één God is 2, een geheel eenvoudig wezen 3. Hij is eeuwig 4, niet te doorgronden 5, onzienlijk 6, onveranderlijk 7, oneindig  8, almachtig 9. Hij is volkomen wijs 10, rechtvaardig 11 en goed 12, en een zeer overvloedige bron van al het goede 7.

 

1 Romeinen 10 : 10, 2 Deuternomium 6 : 4; 1 Korinthieers 8 : 4,6; 1 Timothius 2:5. 3 Johannes. 4:24, 4 Psalm 90:2.  5 Romeinen 11:33. 6 Kol.1;15; 1 Tim 6:16, 7 Jakobus 1:17. 8 1 Koningen 8:27; Jeremia 23:24. 9 Genesis 17:1; Mattheus 19:26; Openbaringen 1:8. 10 Romeinen 16:27. 11 Romeinen 3:25,26; Romeinen 9 :14 Openbaringen 16:5,7. 12 Mattheus 19:17. Zie voorts Jesaja 40, en 46.

 

Artikel 2 – Hoe wij God kennen.

 

Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek 1, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn  eeuwige kracht en goddelijkheid,  zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 : 20. Dit alles is voldoende om  de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen.                              

Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener  aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord 2, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.

 

1 Psalm 19 :2 - 5 2 Psalm 19:8,9; 1 Kor 1: 18 - 21.

 

 Website. http://www.drdino.nl/

 

Nog meer links.
 
Seminaries  van ondere andere: Kent Hovind.
 
 
http://www.schepperenzoon.nl/index.html   Nederlands gesproken.

 

 

 

Literatuur: 

Leerrede Ds. J. de Jong. Tiel, gehouden in Tiel.

Leerrede Ds. J. F. de Haan, Arnhem, gehouden in Tiel.

Evoluerend Heelal van Govert Schilling.

De Bijbel heeft toch gelijk van Werner Keller.

‘Korte verklaring van de Heilige Schrift.’  Het boek Genesis.

Parafrase van de Heilige Schrift Genesis 1. Dr. J. Schelhaas Hzn.  Uitgeverij T. Wever, Franeker.

De Bijbel: een open boek?  C. van der Leest. Kleinbeeldcahier, Uitgeverij ‘De Vuurbaak.’

Biografie van de aarde? Het ontstaan van organismen en aardlagen. Drs. G.A. Hoekstra. Kleinbeeldcahier, Uitgeverij ‘De Vuurbaak.’

Van atoom tot heelal. G. Jones, J. Rotblat, G.J. Whitrow.  Uitgeverij het Spectrum. Utrecht/ Antwerpen.

Het ontwaken der mensheid. Herbert Kuhn. Uitgeverij het Spectrum. Utrecht/ Antwerpen.