Familie van Wier van de Koningsbuurt bij Harlingen.

'

 Met fotomateriaal en gegevens van Cees van Wier.

 Kijk voor familie de Graaf en van der Linde op:

 http://hennepe.jouwweb.nl/stamboom-dirk-de-graaf-en-akke-de-graaf-van-de-linde

  

                                              

 

 

                        

 

                 Pake Cornelis van Wier.      Beppe Jantje van Wier - Wietsma.

 

 

                           

 

 

Rechts het ouderlijk huis van Cees van Wier. Het houten gebouwtje links was de werkplaats van een timmerman Sybren Bloemsma.

 

              

 

                

                

.
De timmerwinkel  was van Sybren Bloemsma. Dit bedrijf is eigenlijk altijd klein gebleve , met één of twee ongeschoolde werknemers.
Midden is Sybren Bloemsma, links Hendrik de Vries en rechts diens zoon Auke.

 

                           

 

                                Koningsbuurt.

Op het bord naar de Koningsbuurd stond destijds Gem.Franekeradeel. Daar hoorden we bij.
Er gaan stemmen op (maar er wordt zoveel gefluisterd ) om er weer een bord te plaatsen maar dan met Gem. Harlingen. Zo hoort het ook.

 

 

 

                        

 

 

                      Dit is een foto uit 1938. Het is een wagen van de geheelonthouders vereniging.

 

Uit de oude kranten pikte ik het onderstaande artikel.

Geheelonthouding.

MIDLUM, 14 Febr. Gisteravond hield de Ned. Vereen, tot Afsch. van Alcoholhoudende Dranken een vergadering in het lokaal van de O.L. School alhier. Een flink aantal leden was tegenwoordig. Besloten werd, begin Maart, In het lokaal, op Koningsbuurt een gezellige avond te houden, waarbij den heer Van Oostrum, van Leeuwarden als spreker zal worden uitgenoodigd. Besloten werd tot aankoop van een piano, die een der leden voor een spotprijs te koop aanbood. Als afgevaardigde naar de vergadering der F.P.G, werd gekozen de heer S. Boonstra, plaatsvervanger S. Bloemsma. Door voordracht en zang-verliep de avond zeer gezellig.

 

Leeuwarder Nieuwsblad 14 - 02 - 1933.

 

                                   

 

 

                                                                            Jan van Wier als militair.

 

 

                         

 

 

 

Ja, dit verhaal mag de wereld in.
3 september 1938, 40 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. een feestdag.
Dit betekende wel dat er die dag géén melk werd gevent . Dat moest de dag ervoor dus dubbel gebeuren.Zware dag Maar nu komt het !!! De nacht erop volgend was hij óók in het spier want ons broertje werd geboren. (van 5 op 6 sept).
Alles is aan de kant hé. Néé hoor. Er moest op de feestdag 3 keer een optocht gereden worden met een versierde wagen van de Geheel Onthouders Vereniging.
Ik denk dat onze vader 's avonds afgepeigerd thuis is gekomen.
Cees van Wier.

 

 

 

 

 

 

                       

 

                   Jan van Wier aan het begin van zijn carriérre.

 

 

 

                                

 

 

                                         Achter deze prachtige Amerikaan haalde Jan van Wier zijn melk.

 

 

 

                                   

 

Jan van Wier was melkventer, dus moest deze foto op de vergunning staan. Rechts zijn vrouw Brechtje van Wier - van der Linde.

De samenstelling van het gezin van Jan en Brechtje was als volgt:

Jan van Wier geb.29-4-1902, overleden 4-1-1945.
Brechtje van Wier- van der Linde geb. 23-12 1901. overleden op4 november 1954.
Cornelis van Wier, geb.8-2-1930, gehuwd met Riemke-Trijntje Cnossen.
Harmen van Wier, geb.14-6-1931, overleden 18-5-1994, was gehuwd met Anneke Grondsma
Jantje van Wier, geb.6-5-1933, was gehuwd met Klaas Bouma,hij is overleden op?
Gerrir-Johannes van Wier, geb.6-9-1938,overleden 13-4-1963, was gehuwd met Jantje Visser.

 

 

 

 

 

                

 

 

                 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                      Cees van Wier, zoon van Jan van Wier en Brechtje van Wier - van der Linde.

 

                        

 

                          V.l.n.r. Harmen, Cees van Wier, Age Zijlstra en Ruurd Alozery op onze handkar.

 

                                  

 

 

                                                     Jansje Bouma - van Wier.

 

                                        

 

 

                                                  Jantje van Wier.

 

 

 

                                                  

 

            Harmen, Cees, en zittend Jantje van Wier. Het wagenwiel moest weg voor reparatie.

 

 

                                   

 

Het gezin van Wier in 1944. Links staand Cees van Wier, midden Jantje van Wier, rechts Harmen van Wier. Nog geen krul in de rijke haardos van de beide oudste jongens te bekennen. Het kleine jongetje is Gerrit van Wier, deze is op 24 jarige leeftijd overleden.

  

                        

 

           

                               Cees Jantje en Harmen van Wier.

 

 

 

                    

 

                                      Cees met Gerrit voorop zomer 1944.

 

 

                                                      

 

 

                                                       Cees als wolkenveger.

 

 

 

                            

 

 

Nu aan krullen geen gebrek. v. l.n.r. Cees, Jantje, Marmen. Staand de helaas op jonge leeftijd overleden Gerrit.

 

                                           

 

 

 

                                                Cees van Wier. Periode Provinciale Waterstaat.

 

                                                     

 

 

 

                                                     Cees en Riemie verloofd.

 

    

 

                                             

 

 

                                                     Cees en Riemie getrouwd.

                    

 

                                     

 

 

                                        Cees en Riemie, onder moeders paraplu.

 

 

 

                               

 

 

                                          Nu Bruidspaar van Wier.

 

 

 

                                                 

 

 

                                                  Cees en Riemie met Jan aan de wandel.

 

 

                                   

 

 

                                 Douwkje van Lenen met Riemie van Wier - Cnossen.

 

             

           *          

 

                                   Trouwerij Harmen van Wier en Anneke van Wier - Grondsma. Fotoarchief Dick van der Linde

 

     *                            

 

                           Daarna was het proosten.  Fotoarchief Dick van der Linde.

 

 

                                       

 

                  

                                              Bruidspaar Harmen van Wier en Anneke van Wier - Grondsma.

 

                                                  

 

 

                                                      Harmen en Anneke.

 

                                        

 

 

                                                   Anneke, Bouke, Jan - Harm en Harmen van Wier.

 

 

                                                      

 

 

                                                           Klaas en Jantje Bouma - van Wier.

 

 

 

                                                  

 

 

                                                      Bruidspaar Klaas en Jantsje Bouma - van Wier.

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                            Dit spreekt voor zich. Wel nog heel jong

 

 

 

 

 

                                 

 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
                                                            Bruidspaar Gerrit en Jantje.
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Gerrit en Jantje van Wier.
 
 
                                                        
 
 
Gerrit van Wier was onze jongste broer Gerrit Johannes !
Hij is geboren op een feestdatum n.l. 40 jarig regeringsjubileum van Koningin Welhemina,
6 sept .1938. Hij is aan een hartstilstand overleden op 13 apr.1963,dus 24 jaar oud.
Getrouwd met Jantje Visser uit Oosterbierum en zij was toen in verwachting van Gerrie Johanna.
 
 
 
 
               

                    

 

 

 

                  Pietje was een zuster van Harmen van der Linde.

 

 

                     

 

 

                         Aly van der Linde en (verloofde) Wim van der Bij.

 

 Uit de oude bladen.

Uit het Leeuwarder Nieuwsblad. 30 - 03 - 1934.

Een verzoek van de vereeniging ..Dorpsbelang" te Midlum om te Koningsbuurt een urinoir aan te brengen is om advies gesteld in handen van B. en W.

 

Het verzoek van „Dorpsbelang" te Midlum.

Het verzoek van „Dorpsbelang" te Midlum om op Koningsbuurt een. urinoir le plaatsen, vinden B. èn W. alleen reeds op grond van de daaruit voortvloeiende geldelijke consequenties niet voor inwilliging vatbaar, Het verzoek is niet van eenigen toelichting voorzien en het is niet bekend dat voor de plaatsing van een unoirwaar in de  Koningsbuurt bijzondere redenen aanwezig zijn, welke niet evenzeer voor andere dorpen zouden gelden. Uwe raad besloot dan ook het verzoek af te wijzen.

Leeuwarder Nieuwsblad 19 - 06 - 1934.

 

De secretaris. s. Wybenga, zal op Maandag den 28 Maart 1803, s'morgens 9 uur, ten Sterfhuize van Epkje Johannes, Wed, wylen Claas Simens, op Koningsbuurt onder Midlum, by  Boelgoed Verkopen: Een Kabinet, een poscelynkastje, eenKlok, een Spiegel, Stoelen en Tafels, 2 Bedden met hun toebehoren, Mans en Vrouwenkleren, Linnen en Porcelein, en eenig gemaakt Zilver, Winkeldozen en Bussen, een Vat Stroop, en ' t geen meer zal worden gepresenteerd

Bataafsche Leeuwarder Courant.

26 - 03 - 1803.

 

 

                                                  Cees van Wier verteld:

 

 

 

                                 

 

 

                                   Johannes Wietsma. Geb..3-11- 1851 Overl. 14-4-1936.

 

Wat is een visstroper ? Een persoon die zonder een daarvoor geldige akte bezig is met het vangen van vis. Dit heet dus visstropen, zoals "peuren en het vangen van vis met fuiken en staand want".zonder akte.
 
De bejaarde heer J.W. is betrapt op het vissen met een peur zonder akte en is bekeurd.
Deze J.W. weigerde echter de bekeuring te betalen waardoor deze zaak bij de Kantonrechter belandde. "Dan mar sitte "was zijn commentaar.Ja, een echte stijfkop zo bleek al gauw.
De Kantonrechter bepaalde de straf op f.10= of een week hechtenis.
Een tijdlang werd niets van justitie vernomen tot...........!!!
 
Op een voormiddag werd een kleinzoon van J.W. ingelicht dat zijn grootvader was meegenomen door de politie. Deze kleinzoon liet zijn handel voor wat het was, leende een fiets en spurtte richting spoorstation.
.
 
Daar ontmoette hij de dienders en zijn pake. De kleinzoon zette een onderhandeling in om zijn pake vrij te krijgen door voor te stellen de boete te betalen.Dit, echter was zeer tegen de zin van de oude heer.
 
Na wat juridisch geharrewar werd besloten de handboeien te verwijderen en J.W. mocht mopperend huiswaarts keren De kleinzoon heeft de f.10= dus betaald
 
Waarom géén van de 7 kinderen akte hebben ondernomen begrijp ik niet. Waarschijnlijk hebben ze gedacht dat hun vader wel door de knieën zou gaan. Nee dus.!
 
Om de betaalde boete terug te verdienen moest de kleinzoon ongeveer 650 liter zuivel verkopen. Die kleinzoon was onze vader Jan van Wier, van beroep melkventer,zoon van Jantje van Wier-Wietsma ,dochter van J.W. (Johannes Wietsma).
 
Hierboven een foto van de krasse J.W.
 
 
                          
 
 
 
  
Vroeger,nu heb ik het over de jaren van voor de bezetting,kwam bij ons op de Koningsbuurt een petroleum-boer aan de deur.
Deze éne was Teakle Wiersma, de anderen venten ergens anders en heten Age Visser en Jacob van Nimwegen. Zij hadden hun opslag aan de Kanaalweg.
Deze drie collega's waren aangesloten bij een olie-maatschappij met de naam "De Automaat".
Niet zoveel bijzonders.dus
Het bijzondere voor ons als kinderen was dat deze petroleum-boeren iedere week een krantje meebrachten voor hun klanten met een stripverhaal voor de jeugd. Dit krantje droeg óók de naam "De Automaat".Deze titel gaat het om.
Het stripverhaal was,naar ik mij herinner enorm spannend. Het speelde zich af in donker Afrika met echt zwart getekende negerkinderen.
De hoofdpersoon was het jongetje "Pijpiedrop".Tjonge-jonge wat had hij het soms moeilijk.
Zelfs de kookpot ontbrak niet.(kannibalisme).
Ééns dreigde voor hém ook de kookpot,maar dit kereltje was zó pienter en gehaaid dat hij door een list het vuur wist te doven en zijn belagers geen kokend water hadden voor hun snode plannen.
En nu de slotzin van deze wekelijkse strip :
HOE HET PIJPIEDROP VERGAAT LEES JE IN DE VOLGENDE "AUTOMAAT".
 
Is getekend ,Cees van Wier.                   
 
 
Cees van Wier verteld verder.    
 
 
Beste lezer,
 
 
Om iets over vroeger te vertellen is nog niet eens zo gemakkelijk . Om de lezer iets duidelijk te maken moet je echt terug in de tijd . Een tijd waarin de gebeurtenissen er heel anders uitzien dan in deze tijd (2012).
Neem nu onze jeugdjaren
Zo heel anders gekleurd.Onze belevenissen geplaatst in deze tijd, lijken zo soft, zo stoffig, knullig bijna.
Wat 60 á 70 jaar geleden zo ontzettend spannend was, is voor jongeren van nu haast lachwekkend.
Maar goed, laat ze dan lachen.
 
We waren meestal met een groep leeftijdgenoten op pad om iets spannends uit te halen, om iets te beleven.
Dat beleven hoefde niet duur te zijn.
Een voorbeeld ! Wie durfde of kon over de naald (nok) van de timmerwinkel lopen.
De discussie daarover vonden we al spannend. Want wie.........!
Nou het was Henk de Graaf die zei "Dat doe ik wel".
En waarachtig, hij deed het het. Ja, en weer terug ook !
 
Maar kortgeleden vertelde diezelfde Henk mij dat hij ook over de gehele leuning van de BETONBRUG oostzijde was gelopen.
Waarom oostzijde .Wel de westzijde had als obstakel een gaslantaarn.
Heel vaag staat me dit nog voor de geest.
 
Over ruitjetikken ga ik het nu niet hebben,hoewel we dat ook regelmatig deden.
Maar dan wordt dit verhaal een beetje Dik Trom- achtig.
 
De praam van Sybren Bloemsma !
 
 
Deze praam lag bij S.B. voor het raam . Wat was er nou mooier dan op Zondagmiddag daar mee uit varen te gaan. Maar dan moest hij wel eerst "gepikt "worden en Sybren lag in een luie stoel bij het raam te slapen of dééd alsof hij sliep.
Uit voorzorg had Sybren de vaarboom er al weggehaald, want je wist het maar nooit met de jeugd van toen.
Nou dit was voor ons geen bezwaar, we haalden een plank uit de delling (bodum) en voeren dus zo weg. Waarheen ? zo gauw mogelijk uit zicht en de Poldervaart in.
Dit kon echter geen lange tocht worden want we werden geacht op tijd weer thuis te zijn om de middag-kerkdienst mee te "vieren".
 
Voetballen op Zondag !
 
 
Om dit voor onze ouders ongezien uit te oefenen konden we geen echte voetbal meenemen.
Dit werd dus een tennisbal waar we rijkelijk veel van hadden 'gevonden"bij de tennisbaan in de buurt.
Ons voetbalveld was het weiland van Van der Boom over het spoor aan het Achlumervoetpad.
Dit weiland was in de zomer ook ons domein om te kaatsen.
Door de week oefenden wij onze sport gwoon uit op de Koningsbuurt. Dan hoefde het niet stiekem te gebeuren en was de kerkgang geen beletsel om iets langer door te gaan.
 
Polsstokspringen !
 
Dit waren niet de enige sportieve uitspattingen waar we onze vrije tijd mee door brachten.
Ook polsstokspringen was een veel beoefende bezigheid.
De route was dan weer langs het Achlumervoetpad .
Het was een uitdaging om de breedste sloten en vaarten op te zoeken en te proberen droog thuis te komen.Het kon dan ook niet uitblijven dat je wel eens een "snoek"opliep.(Nat thuis komen dus)
De meeste moeders hadden als ze niet thuis waren vaak een stapeltje droge kleren klaar gelegd,
voor het geval dat.......!
 
Laat ik nu voor het vervelend gaat worden maar stoppen. Later misschien meer.
Cees.
                   
 
 
                       
               
 
 
Bovenste rij 3e van links Brechtje van Wier - van der Linde. Uiterst rechts de man met de witte pet is Jan van Wier. Deze foto is gemaakt in Midlum op de O.L.S in 1920.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                

 

                              Gerrit en Jansje Wietsma - van Wier.

 

 

  Gerrit en Jansje Wietsma. Deze Gerrit Wietsma was een zoon van Johannes Wietsma.

 

                            

 

 

                            Gerrit en Jansje Wietsma. Hier voor hun appartement in Almenum.

 

                                                             

 

 

                                                En dit is Johannes de zoon van Gerrit en Jansje Wietsma.

 

 

                       *

 

De Koningsbuurt rechtsonder in 1950 vanuit de lucht gezien. Fotoarchief Cees van Wier.

 

                     

 

 

                         De Trio, een zelfgebouwde ijsbreker. Eigenaar I.C. Kooyman.

 

 

 

                            

                          

 

 Een zeer fraaie luchtfoto van Roorda' s leerfabriek, met een al even fraai zicht op de woninkjes en het Skoaltsje.

 

 

 

 

 

            

 

              

 

              

 

Kortebaanwedstrijd tussen de fabriek van Roorda en de Hopmansbrug.

 

 

              

 

                         

 

 

                                   Kerk te Midlum, 2 x een bliksuminslag in 1975.

 
 
                                               Nog meer over het Midlum van vroeger.
 

Midlum werd weleer ook Midlama genoemd is een vrij uitgestrekt dorp het westelijkste van deze Grietenij liggende slechts een klein half uur gaans van de stad Harlingen Door de buurt van dit dorp loopt de weg van Harlingen naar Franeker en Leeuwarden waar door dit dorp veel passagie heeft Midlum is voorts een zeer voortreffelijk dorp van landerijen hebbende men hier zeer hooge en vruchtbare terplanden Ook de kerk en toren zijn op het hoogste dier terpen gebouwd. Hoezeer de kerkbuurt niet groot is behoort onder dit dorp nog de uitgebreide buurt Koningsbuurt aan de trekvaart gelegen alwaar ook kalkovens steenbakkerijen en houtzaagmolens zijn. Het oude klooster Ludingakerk ten zuidoosten van de buurt over de Koetille gelegen behoort onder dit dorp welk klooster in 1516 verwoest is . Ten zuiden van het kerkhof en aan hetzelve was vroeger een groot plein ter zelfde hoogte als het kerkhof waar men openbaar regt hield onder den blooten hemel welk plein Frittema Weerstal heette. Men had hier oudtijds drie Staten waarop ook het regt tot het ambt van Grietman 1), lag als Frittema, Holkema en Laus, insgelijks waren onder het behoor van Ludingakerk drie zulke Staten met name Eseluma, Aijnstra, en Saltripeta, alle welke Staten al van overlang vernietigd zijn. Midlum behoorde ook in voortijden onder den Dekenstoel van Franeker.

De pastoor genoot s jaar ’s i3o goudguldens, en aan den meergedachten Proost moest men 8 schilden (18,oo) betalen. In 1357 was te Midlum pastoor Videricüs Tjarcha. In 1571 werd op den persoon van Melchior, voorheen Wever te Midlum, eene premie van 5o gulden gesteld, aan den genen die hem levend of 25 dood in handen der justitie zou leveren; deszelfs misdaad was de belijdenis der Hervormde godsdienst. De kerk te Midlum is van een fraai orgel voorzien, hetwelk in 1811 is ingewijd, het vorige orgel werd later nog gebruikt in de Herstelde E vang Luthersche kerk te Harlingen.

Uit de, Oudheidkundige aantekeningen van dorpen en kloosters der grieterij. Door H.W.Steenstra, 1836.

 

1)Een Grietman is de voorloper van een plattelandsburgemeester. Dus is een Grietenij een voorloper van een plattelandsgemeente.

 

Zie voor meer over Midlum o a de naamsbetekenis op: http://www.aldefrysketsjerken.nl/kerkbeschrijvingen/M/Midlum1993.pdf

 

 
 
Klik hier voor een film over oud Harlingen. Circa 1920. Duur circa 5 minuten.
 
 

 

Bron: http://kranten.kb.nl/

Klik hier op. Vul de naam van de plaats in die je zoekt met daarbij de buurt.

 

Bronnen: Foto' s uit familiearchief Betsy en Egbert van de Haar - de Graaf. Foto' s en info: Cees van Wier.

Beeld v.d.Harlinger

'

Maak jouw eigen website met JouwWeb