Het kind centraal. Het vergeten kind.

Link:

http://www.wijwell.nl/kko/RechtenGrootouders.pdf 

http://www.bierman.nl/ 

https://www.kika.nl/ Stop kinderkanker.

http://www.dehoop.org/

http://www.dehoop.org/46602/psychosociale-zorg

https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck/kindcheck/ 

 Voor grootouders die hun kleinkind (eren) niet meer mogen zien.

https://www.voormijnkleinkind.nl/ 

https://www.timon.nl 

 

Het KIND centraal.

 

Dit is een pagina over kinderen. Maar ook voor kinderen, en jongeren. Ook de ouders komen aan bod.

 

 De bovenste foto' s tonen een liefhebbende moeder en vader.

De foto van het meisje in de fabriek geeft een heel ander beeld. Mogelijk heeft ze wel een hele liefdevolle vader en moeder. Maar de omstandigheden waren lang geleden heel anders. Dit meisje is mogelijk niet ouder als 10 of elf jaar. Op deze foto uit Amerika zien we haar staan tussen de drosmachines. Drossen is een bepaalde manier van spinnen. De situatie ter plekke is zeer ongezond. De machines zien er vies stoffig uit. Mogelijk is er geen luchtverversingsysteem aanwezig. Dat had men in circa 1900 nog niet. De bayers ( klossen) boven op de machine kan ze moeilijk bij. Ze zal daarbij met haar voet op een ijzeren richel moeten gaan staan, met het risico dat haar kleding verward kan raken in de ook aan de buitenkant draaiende delen. Met alle gevolgen van dien. Ik heb na de oorlog op ongeveer dezelfde soort machines gewerkt. Ik was nogal lang. Mensen van mijn lengte moesten niet te lang op deze machines werken. Want dan had je de neiging om krom te gaan lopen. Gelukkig werden bij van Heek en Co op de Noorderhagen in Enschede al gauw de modernere Zinser drosmachines uit Oostenrijk gebouwd. Werkweken van 48 uur was heel normaal in die tijd. Met 14 jaar ben ik gaan werken. Eerst bij de firma Kooy, een isolatiebedrijf, aan de Parkweg in Enschede. Daar ben ik ontslagen vanwege de Indonesische kwestie. Daardoor kreeg de firma Kooi minder orders. Ik ben toen bij van Heek en Co begonnen in de fijnspinnerij. Met mijn 16e in twee ploegendienst. En vanaf mijn 18e in drie ploegen.

 

 

 

 

    

 

    

                                                     .

 

 

 

Onlangs was er een televisie uitzending over het ‘Vergeten Kind.’ Daarin werd verteld dat er 33.000 kinderen, of nog meer, van 0 tot 18 jaar in ons mooie land, met de vele mogelijkheden, in opvangcentra verblijven. Bron: http://www.hetvergetenkind.nl/nl/  

Het is goed dat die opvangcentra er zijn. Maar  33.000 is wel heel veel. Veel teveel. Daar moeten we wat aan doen. Maar wat? Bovengenoemde stichting wil zichzelf zo gauw mogelijk overbodig maken. Hoe en wat ze doen kunt u, jij, lezen op bovengenoemde website.

 

Deze pagina wil je daar een beetje mee helpen. Niet alleen kinderen, maar ook de ouders. Ook zul je op deze pagina andere tips en onderwerpen aantreffen. Heel veel over het kind. Want het kind staat hier centraal.

 

Boekaankondiging. http://www.mijnnieuwemama.nl/

 

Het kind heeft in het verleden heel veel geleden.

In de 19e eeuw was er een schrijfster die beweerde dat in de 20 eeuw het kind het heel goed zou krijgen. Nou, wij weten wel beter.

De Tweede wereldoorlog bracht heel veel ellende, ook voor kinderen. Circa 1269 Joodse kinderen werden uit het kamp Vught, via Westerbork naar het Poolse Sobibor gezonden om daar te worden vermoord. Een verschrikkelijk iets.

In Vught staat een herdenkingsmonument voor deze arme Joodse kinderen.

 

 

Kinderarbeid kwam met de opkomst van de industrie in Nederland veel voor. In de textiel gingen de kleine kinderen ‘s morgens vroeg met vader en moeder mee om te werken in de fabriek. Om goed wakker te worden werden ze op een natte koude dweil gezet. Kinderarbeid kwam vaak voor in ons land. De eerste sociale wet over kinderarbeid werd ingediend door Samuel van Houten  (*1837 - † 1930). In die wet werd het verboden dat bepaalde kinderarbeid verboden was. Dat was een begin van het verbod van kinderarbeid. Maar nog lang niet verboden. In de landbouw werkten heel veel kinderen mee. Maar de leerplichtwet in 1900 maakte daar abrupt een eind aan. Vanaf dat jaar werden de ouders verplicht om hun kinderen van 7 tot 12 jaar naar school te sturen.

 

Maar niet alleen in de oorlog en door kinderarbeid heeft het kind veel te lijden gehad. Ook in onze tijd hebben vele kinderen op één of andere wijze te lijden door onrecht. Denk maar aan seksueel misbruik, geweld, of verbaal geweld etc. Het kind is heel vaak het kind van de rekening geweest.

Het voert te ver om heel veel zaken uit de geschiedenis te vertellen.

Ook in onze tegenwoordige tijd komt veel onrecht aan kinderen voor. Ik kom dan toch weer terug op die 33.000 kinderen waarvan een deel ten onrechte in een opvangtehuis zit. Ik denk dan aan huiselijk geweld, seksueel geweld, verbaal geweld. Dit soort geweld hoeft echt niet.

 

Opvoeden is een zeer zware taak. Jonge mensen die een gezin willen stichten, zullen terdege moeten beseffen dat ze aan een loodzware taak beginnen. Het gaat wel om een kind zo te kunnen vormen dat het gelukkig wordt. Probeer niet de perfecte ouder te zijn. Maar wel de liefdevolle ouder. Voor christenouders geld dat een kind een geleend schepsel van God is. Het is jou toevertrouwd. Je mag het opvoeden. Dat houdt onder meer in dat jij jezelf op een tweede plaats moet opstellen. Je zult voor een warme innige band moeten zorgen. Met minder kan en mag een kind het niet doen. Dit geld ook voor ouders of opvoeders die de Bijbel niet als levensbron hebben. Een kind ontwikkeld zich het beste als er geestelijke warmte, liefde en vertrouwen is bij beide ouders of verzorgers. Ook naaste familieleden zoals grootouders, ooms en tantes neven en nichten zijn heel belangrijk. De perfecte ouder bestaat niet. Gewoon goed zijn voor je kind is goed. En doe het A.U.B. samen met je man of vrouw. Een mooie site is http://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/positief-opvoeden/

Zie ook op: 

 http://www.groejmee.nl 

 

Structuur.

Ouders behoren structuur in het leven van een kind te brengen. Dat betekend dat er bepaalde huisregels gelden. s Avonds voor het donker binnen zijn. Zo mogelijk gezamenlijk aan tafel eten. Minstens eenmaal per dag. Op tijd naar bed en op tijd opstaan. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over een aantal zaken. Er moet een taakverdeling zijn in het gezin. Bijvoorbeeld tafeldekking, opruimen etc. Kijk voor meer op: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/8453-opvoeden-problemen-oplossen.html

 

 

 

Overlijden van een ouder.

 

Groot zijn vaak de gevolgen als een ouder van een kind komt te overlijden. Een kind verliest meer dan de ouder die is overleden. Het verliest ook de sfeer van het gezin. Het krijgt minder of vaak helemaal geen aandacht. Sommige kinderen krijgen een schuldgevoel. Ze willen juist vaker bij de overgebleven ouder op schoot zitten. Vooral bij het verlies van de moeder is heftig voor een kind. Heftiger dan het verlies van de vader. Hoewel dat ook niet onderschat mag worden. Maar de moeder heeft immers een veel meer zorgende taak dan de vader. Bovendien komt bij het verlies van de moeder na enige tijd een nieuwe partner in beeld die de taak van de moeder al dan niet goed over neemt. Daardoor kunnen er grote problemen ontstaan voor het kind. Denk aan hechtingsvaardigheden, ook voor later. Ook kan het angst krijgen om nog meer te verliezen. Die angst kan zeer overheersend zijn.

Meer over hechtingsstoornissen op: http://www.laura_d.dds.nl/hechting.html

 

Verwaarlozing of mishandeld.

 

Jaarlijks worden er gemiddeld 100.000 kinderen op één of andere manier verwaarloosd of mishandeld. Dat schrijft het Nederlands Jeugd Instituut op haar website:  http://www.nji.nl/

Verwaarlozing of mishandeling heeft ernstige gevolgen voor een kind. Als een kind dit overkomt kan het daar zijn of haar leven lang last van hebben op psychisch gebied. Het is verschrikkelijk voor een kind om dat te moeten mee maken. Een goede behandeling is daarom een eerste vereiste.

 

 geverfdevogel01.jpg

 

Wanneer men bemerkt dat een kind wordt mishandeld of verwaarloosd dient men daar direct melding van te maken. Dit kunt u doen via: www.vooreenveiligthuis.nl

 

 

Pesten.

 

Pesten komt veel voor. Het is niet nieuw hoor. Ook werd er vroeger gepest. Misschien wel wat minder dan nu. Vroeger hadden kinderen veel meer speelruimte. Je kon rustig op straat spelen. Er was heel weinig verkeer.  Nu is dat wel wat anders. Op straat spelen kan vrijwel niet meer. Wordt je gepest op school of in de buurt, dan kun je even kijken op: http://www.pestweb.nl/home Misschien kunnen ze je daar verder helpen. Pesten is heel flauw. Soms is diegene die pest zelf ook ergens slachtoffer van. Bijvoorbeeld huiselijk geweld.

 

 

 Diverse belangrijke Links.

 

Bureau Jeugdzorg .

 Als een kind niet meer thuis kan wonen om welke redenen dan ook. Kijk voor mogelijkheden op: http://www.denvp.nl/

 

                                                  Birdhuis.jpg

                                                  Kijk ook op:  http://www.birdhuis.nl/ 

 

Direct verbonden wordt je met de volgende link: http://www.jeugdzorgnederland.nl/zoekt-u-hulp-of-informatie-/

 

Ook in kerkelijke en andere christelijke kringen komen misbruik en dergelijke dingen voor.

Je kunt voor hulp terecht bij de Driehoek:  http://www.dedriehoek.nl/home

 

De stichting Eleos is ook een christelijke instelling die hulp kan geven op diverse terreinen. Je kunt deze  bereiken via: http://www.eleos.nl/

 

Bij Chris kun je altijd terecht als je met vragen en of problemen zit. Chris heeft daarvoor een telefoonnummer: 078 611 4858.

Je kunt ook mailen naar Chris. help@chris.nl

Kijk voor meer over wat Chris voor je kan doen op: http://www.chris.nl/kinderen/

 

Een mooi boekje voor christelijke opvoeders vind ik nog altijd het ‘Van kind tot kind’ geschreven door Inge Oostdijk. Dat is nog steeds te bestellen via Bolcom.nl

 

Mooie liedjes voor het Kind.

http://ellyenrikkert.nl/discografie/daar-gaan-we-dan

Wil je meer weten over Elly en Rikkert, kijk dan op: http://ellyenrikkert.nl/

 

Elly en Rikkert Zuiderveld zijn twee ras artiesten. Ze begonnen in de hippiewereld. Daar traden ze al gauw op met andere Nederlandse artiesten van naam. Rond 1976 werden beiden bekeerd tot het christelijk geloof. Van toen af brachten ze een stroom van mooie liedjes ten gehore. Heel veel voor kinderen. Ze trekken vaak bomvolle zalen. Kijk maar eens op:  https://www.youtube.com/results?search_query=elly+en+rikkert Hier kun je heel veel liedjes beluisteren. Hele vrolijke soms. Heel mooi voor kinderen. Ook voor jou die het vaak moeilijk hebt.

Ben je mishandeld of geslagen? Dan is dit een goed liedje voor jou: https://www.youtube.com/watch?v=jgx4f932meQ

 

                                                     Hieronder staan de woorden.

 

                                                               Wie heeft jou zeer gedaan

                                                             Wie is tekeer gegaan

                                                             Dat jij van schrik

                                                             Bent weggelopen

                                                                Wie heeft jou pijn gedaan

                                                              Wie wilde bijna slaan

                                                               Dat jij van schrik

                                                                Bent weggekropen

 

                                                                 Kom maar bij Mij

                                                                 Ik weet ervan

                                                                 Ik ben de Trooster

                                                                 Leg je maar veilig

                                                                 In Mijn hand

                                                                  Ik maak het over

 

                                                                 Wie heeft jou bang gemaakt

                                                                  Wie heeft jouw hart geraakt

                                                                  Dat jij niet eens

                                                                  Meer durfde huilen

                                                                  Wie heeft jou weggestopt

                                                                  En in een hoek geschopt

                                                                  Dat jij niet wist

                                                                  Waar je kon schuilen

 

                                                                   Kom maar bij Mij

                                                                   En huil maar zacht

                                                                   Ik ben je Meester

                                                                   En Ik blijf bij je

                                                                   Tot je lacht

                                                                  Ik maak je beter

 

Kinderen in de Bijbel. Het woordje kind of kinderen komt in de Bijbel ruim 500 keer voor.

In Marcus 10 : 14stelt Jezus de kinderen tot voorbeeld van de grote geleerde mensen.

Hij zegt daar: De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

 

Mattheus 21 : 16: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij U lof bereid?”

 

Mattheus 18 vers 2 en 3. In diezelfde tijd kwamen de discipelen bij Jezus met de vraag wie van hen de grootste in het Koninkrijk van de hemelen zou zijn.

Jezus riep een kind bij Zich en zette het midden in de kring. "Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen", zei Hij, "zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen.

 

Wie zo eenvoudig en onbevangen is als dit kind, is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen.

 

Wie zo'n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor Mij, ontvangt Mij.

Maar als iemand één van deze kleine kinderen die in Mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware steen om zijn nek in de zee werd gegooid.

 

Mattheus 21 : 16: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij U lof bereid?”

 

Bij Jezus zijn de kinderen echt niet minder dan grote mensen. Ook voor hen is Hij aan het Kruis gestorven.

-------------------------------

Een film over van conceptie tot geboorte.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_bx_HswKTI 

Literatuur:                                                                                                                                                    

Van kind tot kind, Inge Oostdijk.                                                                                                          

Lied der liefde,    Ds. Th. Delleman.

                                                                                                                            Wikipedia,                                                                                                                                                

Diverse Internetsite' s.

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb