In Liefdevolle Herinnering.

 

                                  Overleden gemeenteleden Geref. Kerk vrijgem. Tiel.

 

Op deze tijdelijke pagina staan, voor zover bekend, de namen van overleden gemeenteleden van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Tiel. Het is de bedoeling dat deze pagina op den duur helemaal compleet op de website van de kerk komt.

 

“Zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.”  Openbaring 14:13

 

Mevrouw van Uitert * ?  † ?   Graf begraafplaats mogelijk Predikbroederweg.

Mogelijk Hendrika Alida van Uitert - Dijkhuizen. * 23 - 07 - 1888 - †1967. Prederikbroederweg.

 

Cees Temminck

*11 - 01 1953    -  † 19 - 06 - 2018

 

Lenie Visser - Kardol.

*12 - oktober 1935 - † 23 maart 2018. 

Begraafplaats Varik.

 

Marjoke Vermaas.

*25 - 03 - 1966 - † 14 - 03 - 20018

Begraafplaats Zaltbommel.

 

Marjoke was gastlid van de Gkv kerk te Tiel.

Zij is 51 jaar geworden.

 

 

 Hannie Zwarteveen.

 

                         

 

Hannie Zwarteveen. * 20 – 09 – 1963. †09 – 04 – 1965. Graf begraafplaats  Predikbroederweg.

 Leni Kreun

                                      

 

Leni Kreun  * 04 – 01 – 1954. †18 – 11 – 1965. Graf begraafplaats Predikbroederweg.

 

Abel Jan Huizenga

 AlbertJanHuizenga.jpg

Abel Jan Huizenga.* 08 – 01 – 1970. †11 – 05 – 1973.    Begraafplaats Papesteeg.

Ab - Jan is op de plaats waar nu de rotonde op de Nieuwe Tielseweg bij Kwadrant is om het leven gekomen. Ab - Jan woonde bij zijn ouders in de Maurikstraat 38? Hij ging nooit zo ver van huis. Tot op die ene keer. Hij is overreden door een postauto van de P.T.T.

Ab - Jan kon al vroeg een psalm zingen. 

Psalm 75 : 1

U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;

 

Johanna Hannema-Meijer en Albertus Karel Hannema.

 

                                                       P1320107-001jpg1.jpg

 

Johanna Hannema-Meijer. geb. 08-07-1924 te Lonneker en overleden 21-01-2014 te Bilthoven.  Begraafplaats Papesteeg.

Albertus Karel Hannema.  * 15 – 06 – 1920. † 19 – 07 – 1997. Begraafplaats Papesteeg .

 

 G. J. de Putter.(Tante Trui)

 

 TanteTrui.jpg

 

 G. J. de Putter. *24-12-1920 - † 19-02-2000

 

Stijn Ulehake en Wilhelmina Ulehake – Ottevanger

 

ulehake.jpg

 

Stijn Ulehake * 17 – 04 1922. †30 – 04 – 1980.              Begraafplaats Papesteeg.

Wilhelmina Ulehake – Ottevanger * 07 – 12 – 1915. † 18 – 10 – 2003.  Begraafplaats Papesteeg.

 

 Wolter Kreun en Engeltje Kreun – van der Sluis.

                                        

 Kreun.jpg

Wolter Kreun. * 04 – 12 – 1920. †24 – 10 – 1998.                               Begraafplaats Papesteeg.

Engeltje Kreun – van der Sluis. * 15 – 07 – 1921. †27 – 10 – 1998.   Begraafplaats Papesteeg.

    

Stijntje Kranghand - van Gelder en  Albert Kranghand.

                            

                       Stijntje Kranghand - van Gelder. * 22 – 07 – 1923 - † 08 – 05 2014. Idem

                       Albert Kranghand. * 05 -  09 - 1925  † 10 – 09 1998.

                        Begraafplaats Papesteeg.

 

  In Memoriam Zuster Stijntje Kranghand – van Gelder.

  

                                                                    * 22 – 07 – 1923 - † 08 – 05 2014.

 

 

Zuster Stijntje Kranghand – van Gelder werd op 22 – 07 – 1923 geboren te Kampen.

Ze bezocht de lagere school in dezelfde plaats. In de Tweede Wereldoorlog werden haar vader en twee broers opgepakt. Zij kwamen niet weer terug.

Na enige tijd leerde Stijntje Albert Kranghand kennen. Het werd vaste verkering.

Nog maar nauwelijks van de oorlog bekomen moest Albert opkomen in verband met de militaire acties in het toenmalige Nederlands – Indië van 1947 en 1948. Dat was voor het jonge stel een spannende periode.

Albert Kranghand en Stijntje van Gelder traden in het huwelijk op 1 maart 1951.Dat was nadat Albert terug kwam uit Nederlands – Indië.

Het gezin vestigde zich in Hoorn.

Stijntje zong graag. In Hoorn zat ze op het christelijk zangkoor ‘Soli Deo Gloria’. Dat koor stond onder leiding van niemand minder dan Meindert Boekel. Meindert Boekel was een begrip in Nederland. In de vijftiger jaren werd er de Messiah van Händel, Johannes Passion  J.S. Bach, Vesperae Solennes de Confessore  W.A. Mozart opgevoerd. Daar zal Stijntje uit volle borst in mee hebben gezongen.

Albert was een goed voetballer. Hij speelde in het zaterdagselftal van Noord – Holland. Stijntje stond vaak langs de lijn om haar Albert aan te moedigen.

Albert en Stijntje kregen zes kinderen. Albert, Riek, Henk, Bea, Chris en Jan. Om een gezin draaiende houden in de jaren vijftig en zestig daar kwam nogal wat voor kijken. In het Gereformeerd Gezinsblad stond in 1962 een advertentie van de firma Daalderop in Tiel dat men werknemers zocht. Dit gebeurde in samenwerking met de kerkeraad van Tiel. Daardoor kwamen er in 1963 een groot aantal gezinnen naar Tiel. Ook het gezin van Albert en Stijntje met hun zes kinderen. Ze vestigden zich in de Hertog Arnoldstraat 94. Drie hoog in een 4 kamerflat. Albert kreeg een belangrijke administratieve baan in de expeditie. Een gezin met zes kinderen eiste nogal wat, waardoor Albert veel overwerkte. Later zijn ze verhuisd naar een eengezinswoning in de Jonge Schutskooilaan no 8. Het gezin kreeg wat meer woonruimte. Haar man, Albert, was vaak s’avonds weg. Enige tijd voorzitter geweest van de christelijke gymnastiekvereniging ‘Vlug en Lenig.’ Mannenvereniging, Kerkeraadswerk, soms wekelijkse classisvergaderingen in Wageningen. Het was een spannende tijd in onze kerken. Albert heeft daar bovenmate veel werk in verzet. Dat kon ook omdat Stijntje haar zware taak in het gezin met opgroeiende kinderen uitmuntend deed. Stijntje was een sterke vrouw. Zij heeft daarmee een niet onbelangrijke bijdrage geleverd dat onze gemeente in Tiel niet is gescheurd. Het is goed om daar bij stil te staan. Want het was bepaald niet onbelangrijk in de heftige jaren in de classis Arnhem. Zij verstond haar taak in het gezin waar haar man soms avond aan avond op pad was voor de kerk. Ook in de kerkelijke gemeente was ze behoorlijk actief. Ging vaak op ziekenbezoek. Ook was ze actief in de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren. Daar werd behoorlijk gestudeerd. Op 26 – 01 – 1966 heeft Stijntje Kranghand – van Gelder een inleiding over artikel 10 en 11 van de N.G.B. Dat handelt over de Godheid van Jezus Christus en de Heilige Geest.

Ze was een aantal jaren lid van het evangelisatiezangkoor van onze kerk waarmee wij door de Betuwe trokken. Stijntje zong graag van haar Heer en God.

Ook haar handen stonden niet verkeerd. Breien en naaien gingen haar goed af. Dat moest ook wel voor een groot gezin. Ook was ze actief in de gemeente als zusterhulp. Haar stelregel was dat ze voornamelijk op ziekenbezoek ging bij zieke zusters van de gemeente. Want daar was dan hulp nodig, vond ze. We gaan nog even terug naar Hoorn. Stijntje zat daar, zoals gezegd op een koor. Dat was de Chr. Gem. Zangvereniging ‘Soli Deo Gloria’ o. L. v. Meindert Boekel. Daar is een grammofoonplaatje van gemaakt. Daar staan twee nummers op. Psalm 42 de verzen 1.2 en 3. En psalm 147 de verzen 1. 2 en 6. Laat s ‘Heren lof ten hemel rijzen. Psalm 42 tekent de worsteling en overwinning van een gelovige. En psalm 147 de genezing van het hart. Gods grootheid, en genade.

Dit was ook de troost van Stijntje in heel haar leven. Daaruit leefde ze, en is ze ook heengegaan naar haar Hemelse Vader, waar ze nu zingt van s ‘Heren lof voor de troon van God. Daar zingt ze nu, met haar Albert, en die hele grote schare die niemand tellen kan. Voor altijd. Wat een troost, ook voor de kinderen en kleinkinderen.

 

 

Egbert van de Haar. Tiel, mei 2014.

.

 

 Timo en Mark Kranghand.

 20150119_143411_resized.jpg

 

Timo en Mark Kranghand. * 01 – 12 – 2002. † Idem                      Begraafplaats Papesteeg.

  Willem Ploeg. 

                                                                          WillemPloeg.jpg        

         Willem Ploeg   *16 – 03 – 1923.   † 18 – 05 – 2008.      Begraafplaats Papesteeg.

 

 

Op de dag des Heren, zondag 18 mei 2008 s’ avonds om half tien, is in alle rust van ons heen gegaan Broeder Willem Ploeg.

In broeder Ploeg verliest onze gemeente een markante persoonlijkheid. Geboren 16 maart 1923 te Zuidlaren. Op 10 mei 1950 trouwde hij met B. Kooistra.                                                                             

Om over Willem Ploeg een in Memoriam te schrijven is niet zo eenvoudig. Immers, broeder Ploeg was een stille figuur, die niet op de voorgrond trad in de gemeente. Ook niet daar buiten.

In 1963 kwam hij met zijn gezin van uit het noorden naar Tiel. Bij de firma Daalderop werkte hij in de Tinlijn op de Puimsteenafdeling. Schrijver dezes heeft hem daar leren kennen als een keiharde werker. Met gemalen puimsteen door middel van een draaiende borstel tinnen producten polijsten vereiste wel vakmanschap. Het was bovendien ook nog stukwerk. Tariefwerk dus. Geen minuut kon er gemist worden. Amper zich daar de tijd voor gunnend spoedde hij zich wel eens naar het toilet. Maar even zo snel stond hij weer bij de draaiende borstels. Met zijn muts op en de kraag van de overall tot aan de hals dichtgeknoopt. En om de mouwen touwtjes gebonden. Daarover heen een dikke plasticschort. Want reken maar dat de gemalen puimsteen overal doorheen drong. En even snel gingen de tinnen producten weer door zijn hand. Het ging om de broodwinning voor het gezin.

Kerkelijk was hij zeer meelevend. Geen kerkdienst sloeg hij over. Ook de mannenvereniging was zijn lust en zijn leven. Broeder Ploeg verstond de kunst om naar het scheen een hele simpele vraag te stellen. Daarop volgde vaak een levendige discussie door de andere broeders. Hij zelf luisterde dan aandachtig naar wat de anderen zeiden, maar zelf deed hij vrijwel niet aan de discussie mee. Hij hoorde het aan, en deed er zijn winst mee. Hij was een denker die dicht bij de Schrift leefde. Hij dacht, overwoog, en overlegde in zichzelf.                                                                                                                                          

Jarenlang is hij het contactadres geweest voor de schippers.                                                                         

Op de ouderenochtenden was hij jarenlang een gezellige gast. Altijd met een flinke dosis gepaste humor.

Broeder Ploeg had veel interesses. Fotografie was een daar van. Honderden foto’ s heeft hij gemaakt van de omgeving van Tiel. Vooral veel bloemen. Dat fototoestel had hij gekregen van zijn vrouw en kinderen omdat hij gestopt was met het roken. Vissen deed hij graag. Hij was een van de leden van de peurclub van de kerk van Tiel. Schaken kon hij heel goed. Hij was lid van de plaatselijke schaakclub. En in de bibliotheek was hij vaak te vinden. Hij had een hele brede belangstelling voor tal van zaken. Filosofie, politiek, geschiedenis enz, enz. Verder was hij een groot natuurliefhebber. Hij had veel verstand van tuinieren. Hij kende vele plantensoorten. Ook vaak de Latijnse benaming. Bij het huis in de Nachtegaallaan 94 had hij een behoorlijke tuin. Later, in de Groenlandstraat, in een verkleinde vorm. De tuin van de kerk in de Schouw 48b heeft hij de eerste jaren ook met veel animo verzorgd.  Ook hield hij veel van kleine kinderen. Altijd maakte hij wel een grapje tegen hen.

Na verloop van tijd ging het allemaal niet meer. De krachten werden minder. Toen hij 82 jaar was moest hij een zware operatie ondergaan. Niet lang daarna kreeg hij last van dementie. Nog meer zaken kwamen daarmee op de schouders van zuster Ploeg terecht. Totdat het op een gegeven moment niet meer ging. Broeder Ploeg werd opgenomen in Vrijthof. Daar heeft hij een jaar gewoond. Maar de herkenbaarheid van zijn vrouw en kinderen door hem werd steeds minder. Voor zuster Ploeg was ook het gaan naar Vrijthof ook zeer  zwaar. Gelukkig kwam er na enige tijd de mogelijkheid dat broeder Ploeg in Hoogstede bij  Walstede terecht kon. Dat verlichte de zware taak van zuster Ploeg wel enigszins.                                                                                   

De zorg voor haar man is nu over, maar het gemis blijft.

Broeder Willem Ploeg wist zich een zondig mens. Toch rekende hij in alles met zijn Maker, de Here God. Hij verwachtte de wederkomst van onze Here Jezus Christus. Zijn stille verwachting is nu werkelijkheid geworden. Nu mag hij zingen voor het aangezicht van zijn God en Maker in die hele grote schare, die niemand tellen kan. Tot eer van God.                                                 

Bij dezen willen wij u Zuster Ploeg en uw kinderen en kleinkinderen, als kerkeraad en gemeente Gods kracht, liefde en nabijheid toe bidden.

             

 

              

               E.A. van de Haar.

 

 

                         

 Adriana Vroegop en Peter van Ewijk

 

 

      Knipselpeter.JPG

 

Adriana Vroegop. * 02 – 06 – 1926. †01 – 04 – 2008.                     Begraafplaats Papesteeg.

 

 Peter van Ewijk * 12 – 06 1918. † 13 – 08 – 2008.                         Begraafplaats Papesteeg.

 

 Ds. Aaldrick Pieter van Dijk. *05 – 02 – 1931. † 22 – 03 – 2006.     Begraafplaats Papesteeg.

 

Hendrik Scholtus en Elizabeth Scholtus - Put.

 HenkenLiesScholtus-Put-1.jpg

 

                                              lies.jpg    IMG_0697.jpg

Hendrik Scholtus. * 16 - 11 - 1918. † 09 - 02 - 1983.   Graf begraafplaats  Predikbroederweg.

Elizabeth Scholtus - Put. * 18 - 03 - 1919. † 10 - 11 - 2003.   Idem.

                                                                   

 Louisa Johanna Elisabeth Verbruggen.

 KnipselJPGloes.JPG

 

IMG_0302.jpg

 

Louisa Johanna Elisabeth Verbruggen.  *Den Haag 22 - 03 - 1943 - † Utrecht 09 - 06 - 2009. Begraafplaats Papesteeg Tiel.

 

 Nanne  Nierop en Hendrika Nierop - de Jong

                 
showfoto.jpg

Nanne  Nierop.* 25 – 07 – 1929.   † 26 – 02 – 2000.  

Hendrika Nierop - de Jong.  * Leeuwarden 14 juli 1930. -  † 11 februari 2016.           Begraafplaats Papesteeg.

 

 Jacobus Lambertus van der Mijden en Catharina Dieuwke Bouterse - Abma.

 

 

 JaapvanderMijden.jpg

 

Jacobus Lambertus van der Mijden * 21 - 09 - 1923  11 - 09 - 1991. Begraafplaats Zaltbommel.

De  achternaam was van der Meijden maar bij zijn geboorte is dit niet goed geregistreerd en is toen van der Mijden geworden, en ook gebleven.

Catharina Dieuwke Bouterse - Abma * 23 - 10 - 1921 -  † 04 - 07 - 2016,  voorheen gehuwd met Jacobus Lambertus van der Mijden. Idem begraafplaats Zaltbommel.

 Joost.jpg

Joost Visser.

* 21 - 12 - 1931.  † 20 - 09 - 2017.

Begraven te Zwijndrecht.

Mevrouw Pattikawa – Kaware. *  ? † ?

Is dit Anthonette Pattikawa - Kaware  * 11 - 02 - 1918   †  22 - 04 - 2001 ?

 

 Ghislaine Elisabeth Rietdijk

 

20150119_143509_resized_1.jpg

                                Ghislaine Elisabeth Rietdijk * 29-01-2004 † idem.

 

 Willem van Harten.

 WimvanHarten.jpg

 

 Willem van Harten. * 03 – 01 1935. † 01 – 11 – 2006.         Begraafplaats Papesteeg.

 

 Op 1 november 2006 bereikte ons het droevige bericht dat op 71 jarige leeftijd is overleden broeder W. van Harten.

 

Wim van Harten is geboren op 03 – 01 – 1935 te IJsselmonde. Na de lagere school volgde hij een grafische opleiding.

Op 21 september 1961 trouwde Wim, te Rotterdam, met Wil van der Leer. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren.

In broeder Wim van Harten  verliest onze gemeente een zeer gewaardeerd en werkzaam gemeentelid.

s ' Maandagsavonds werd Wim niet goed. De dokter constateerde een lichte Tia. Maar hij verwachtte dat het wel weer zou herstellen. s' Nachts kreeg Wim echter een verschrikkelijke hoofdpijn. De volgende morgen is hij per ambulance naar het Rivierenlandziekenhuis gebracht. Daar is hij op 1 november om 05.15 uur aan een zeer ernstige hersenbloeding overleden.

Wim was een echte steunpilaar in onze gemeente. De kerk had hij lief omdat hij God lief had. Christus dienen in al de facetten van het leven dat was zijn lust. Hij was dan ook heel actief zowel in de gemeente als ook daar buiten. Kerkeraadsvergaderingen, en al het overige kerkelijk werk deed hij uit liefde voor God, kerk en mensen.

De kerk van Tiel heeft hij dan ook verschillende keren mogen dienen als ouderling.

Verder beheerde hij het kerkelijk bureau, en het archief van onze kerk. Ook heeft hij jaren lang het kerkblad klaar gemaakt. Daarin was hij heel precies.

Ook was hij vaak als afgevaardigde van de kerk van Tiel naar de classis Arnhem. In 1999 beleefde hij zijn hoogtepunt als afgevaardigde naar de Generale Synode te Leusden. Op deze synode zat Wim in de liturgiecommissie. Ook dat heeft hij met heel veel genoegen gedaan. Deze synode heeft hij echter voortijdig moeten verlaten wegens gezondheidsklachten.

Verder heeft hij , namens de classis , zitting gehad in een commissie inzake de moeiten in de kerk van Duiven - Velp.

In de gemeente was hij onder meer lid van de liturgiecommissie. Ook gaf hij catechisatielessen zowel aan ouderen als aan de jeugd van de kerk. Een aantal jaren geleden heeft hij  een programma voor een Kerstfeestviering verzorgd. Broeder van Harten had een grote kennis van Gods Woord.

De kinderclub Magnifikids had zijn warme belangstelling. Een aantal keren heeft hij daar ook aan mee gedaan.

Wim leefde uit het evangelie. Een gesprek met hem kwam al gauw over het Woord van God. Het evangelie moest gebracht worden van de kansel. Het Middelaarswerk van onze Here Jezus Christus behoort daarin centraal te staan, was terecht zijn mening.

Hij was een groot kenner van onze kerkenordening. Voor vragen over deze materie kon je altijd bij hem terecht.

Op de ouderenochtend was hij ook altijd van de partij. En ook op  gemeentedagen sloeg hij niet gauw over.

Wim schreef graag. Hij was een kei in grammatica. Van zijn hand verscheen o.a:

Herdenking 40 jaar Vrijmaking Gereformeerde kerk van Tiel. Met bijdragen van Ds. A. P. van Dijk en Jac van der Kolk uit Ermelo.

Nederlandse kerkgeschiedenis in vogelvlucht. t. b. v. catechisatielessen ( Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Tiel). Deze zijn ook opgenomen in de handschriften van het regionaal streekarchief van Tiel.

De God van genade troostte zuster van Harten, kinderen en kleinkinderen.

 

Corné van der Gugten.

 

/assets/img/placeholder.jpg

  

 

Corné van der Gugten. * 13 – 11 – 20o6. †28 – 11 – 2006.               Begraafplaats Papesteeg

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb